Bilim insanlarının takibindeki kartalı vurdular

Bilim insanlarının takibindeki kartalı vurdular