Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Anne Hakkı ve Sevgisi (2)
Anneler, her zaman sevgiye, saygıya, hizmete ve hürmete layık olan en yüce varlıklardır. Annelerimiz sağken onları mutlaka razı etmeliyiz. Onlar sağken hiç ilgilenmeyip, hatta onları üzüp de, annemiz ölünce ağlamanın bir anlamı olmaz. Anne...
Anne Hakkı ve Sevgisi (1)
Akıl ni'meti ile donatılan insanoğlunun önemli görevleri vardır. Bunların başında Allah'a kulluk ve ana-babayı sevmek, onara karşı sorumluluklarımnızı yerine getirmek gelmektedir. Bu yüzden dinimiz hassaten anneye ve anne sevgisine...
Ahde Vefa
Ahde vefa, verdiği sözde durmak, yaptığı anlaşmaya sadık kalmak, özü ve sözü doğru olmaktır. İnsanın kişiliğini oluşturan en önemli değerlerden birisi vefalı oluşudur. Vefa, görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara o iyiliğin...
Televizyon, Bilgisayar ve İnternet Kıskacında Çocuk (2)
Bilgisayar ve İnternet Karşısında Çocuk Yirminci yüzyılın önemli buluşlarından biri olan bilgisayar, insan yaşamında giderek önemli bir yer almaya başlamıştır. Çocuk ve genç açısından bakılsığında, bilgisayarın, iyi değerlendirildiğindiği...
Televizyon, Bilgisayar ve İnternet Kıskacında Çocuk (1)
Televizyon, 20. yüz yılın en etkili aracı olarak kendini göstermiştir. Evimizin baş köşesine yerleşen televizyonun eğitici, öğretici ve eğlendirici bir araç olduğunu inkar etmek mümkün değil. Eğitim sanat ve iletişim alanlarında faydası...
Günümüzde Kaybolan Değerlerimiz: Komşuluk
Bize, aile ve akrabalarımızdan sonra en yakın insanlar komşularımızdır. Komşularımızla çok iyi geçinmek İslâm'ın emridir. Allah Teâlâ komşularımıza iyi davranmamızı emretmektedir. 'Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir...
Kadın hakları (2)
Kur'ân-ı Kerim'de insanlığın tek bir nefisten yaratıldığı (Nisâ, 4/1) bildirilmiş, bütün insanların Allah'a kulluk için yaratıldığı (Zâriyât, 51/56) genel hükmü ile hemen her konuda kadın-erkek aynı emir ve yasaklarla...
Kadın hakları (1)
İslâm'dan önceki çeşitli toplum ve medeniyetlerde kadının durumu hakkında çeşitli kaynaklarda şu bilgilere yer verilmektedir: Eski Hint inanışına göre kadın; yaratılış olarak zayıf karakterli, kötü ahlâklı ve murdar bir varlıktı....
Kur’ân’ın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
Allah tarafından gönderilen İlâhî kitapların sonuncusu olan Kur'ân-ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)'e indirilmiştir. İnsanlara ne için yaratıldıklarını, dünya hayatına neden geldiklerini ve amaçlarının ne olduğunu,...
Gençlik Ve Arkadaşlık (2)
Dostluğun önemi hakkında şu hikâye anlatılır: ' Savaşın en kanlı günlerinden biri... Asker, en iyi arkadaşının az ileride kanlar içinde yere düştüğünü gördü. İnsanın başını bir saniye bile siperin üzerinde tutamayacağı...
Gençlik Ve Arkadaşlık (1)
Arkadaşlık ilişkileri gencin evinde karşılanamayan ihtiyaçlardan biridir. Ergen gencin sosyalleşmesi için yaşıtları ile beraber olması gerekir. Genç, kendisi gibi ve yakın dostlar arar. Genellikle oturduğu semtteki gençlerle ve okulda arkadaşlıklar...
SON ÇARE BOŞANMA
Boşanma, karı-koca arasındaki evlilik bağının çözülmesi, evliliğin sona ermesi anlamına gelir. Mutlu bir ailenin temeli nikâh ile atılır. Karşılıklı sevgi ve hoşgörü ile devam eder. Mutsuz, geçimsiz ve ızdırap dolu ailelerin sonu da...
İman ve güzel davranışların önemi
İnsanın yeryüzündeki ilk vazifesi kâinatı ve kendisini yoktan var eden, sayısız nimetler veren Allah'a iman etmesidir. Zaten insanın yaradılış gayesi, Allaha inanmak, O'nu sevmek ve O'na iyi kul olmaktır. Allah Sevgisi imanın...
Eğitim, öğretim ve ilim
Eğitim, insanın her çeşit öğrenme ameliyesini içine alan bir kavramdır. Eğitim, insanlara küçük yaştan itibaren, kişiliklerinin gelişip olgunlaşması için gerekli bilgilerin öğretilmesi, yararlı beceriler, iyi alışkanlıklar ve davranışlar...
Ailede erkeğin sorumlulukları
Eş Olarak Erkek Yüce Allah kâinatta her şeyi erkekli ve dişili olarak çift yaratmıştır. İnsan da aynı kanun gereği çift olarak, kadın erkek olarak yaratılmıştır. Dünyadaki ilk insan Hz. Âdem ve Hz. Havva'dır. Allah Teâlâ, Hz. Havva'yı,...
HZ. PEYGAMBER’İN AKLA VERDİĞİ ÖNEM
Akıl, insanın düşünme, bilme, davranışını belirleme, denetleme ve yargılaması, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayrıt etmesi ile ilgili kabiliyetidir. Akıl; düşünmeyi, bilmeyi ve anlamayı sağlayan çok önemli...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞİRK İNANCI
Müşrikler, Allah'ın varlığına, yeri ve gökleri O'nun yarattığına inanırlar. Fakat Allah'ın koyduğu kanunlarla/ şeriatla yönetilmeyi istemezler. Bu, açıkça şirktir. Bunu kabul eden de (Allah'a ortak koşan da) müşrik...
Gerçek Kardeşlik (2)
Çünkü Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: 'İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde gururlanarak yürüme, Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.” (3/Lokman, 18) Müslüman kişi, hiçbir mü'min kardeşini asla...
Gerçek Kardeşlik
İslâm dinine inanan her insan, mü'mindir. Mü'minler de kardeştir. Bu gerçeği Allah Teâlâ şöyle bildirmektedir: 'Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete...
TEVAZU SAHİBİ OLMAK
Tevazu, büyüklenmemek, gösterişsizlik ve alçak gönüllülüktür. Tevazu sahibi kimselere 'mütevazı insan” denir. Hz. Peygamber, herkese karşı mütevazı bir kişiydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de: 'Sana tabi olan mü'minlere...
Ergenlik Döneminin Özellikleri
İinsan yaşamı boyunca fiziksl, duygusal ve sosyal açıdan gelişir. Gelişim sürecinde en çalkantılı dönemi de ergenlik çağında yaşanmaktadır. İnsan gelişimi fiziksel, cinsel, hormonal, duygusal, sosyal zihinsel, kişisel ve ahlâkî olmak...
Dünya hayatının aldatması
Rabbimiz Allah dünya hayatının insanları aldatmaması, şeyta¬nın insanları kandırmaması için bizleri birçok âyette uyarmaktadır: 'Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına gü-vendirerek sizi kandırmasın.”...
Lüks ve İsraf İlgisi
İsraf, dinî bir kavram olarak, insanın sahip bulunduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi demektir. İslâm, insanoğlunun yeme, içme ve harcama konusunda dengeli davranmasını istemiştir. Bir âyette, 'Ey âdemoğulları, her mescide gidişinizde...
Güzel geçimli olmak
Hz. Peygamber, devamlı güler yüzlü ve güzel sözlü idi. Herkesle iyi geçinirdi. İnsanlara çok iyi davranırdı. (Müslim, Fedail 53) Hz. Peygamber, hayatı boyunca çevresine, arkadaşlarına ve insanlara karşı hep yumuşak davranmış ve onları...
Davet bilinci (6)
7- Davetçi kadrolar yetiştirilmeli. Davet okulları açılmalı. Günümüz İslâm davetçileri kendilerini maddî ve mânevî ilimlerle donatmalı ki hem kendilerine hem de çevrelerine ışık olabilsinler, çevrelerindeki insanları şirkin, günahın...