Vehbi Kara
Vehbi Kara
Yazarın Makaleleri
Herşey küçücük bir uçakla başlamıştı (3)
F-16'larımız bununla da kalmadı, Rusya Federasyonu denen şeyin içyüzünü de ortaya çıkarıverdi. Kendisini dünya kabadayısı sanan bir ülkenin cebri, kibri, havası, gururu dünyanın gözleri önünde bir füze atışıyla zir ü zeber oldu....
Herşey küçücük bir uçakla başlamıştı (2)
Bediüzzaman, Rus Polisine 'Rusya, üç karanlığı yaşayacak” demişti. 'Asya'da, âlem-i İslam'da üç nur, birbiri arkasından inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet (karanlık) inkişafa başlayacaktır. Şu...
Herşey küçücük bir uçakla başlamıştı (1)
Sovyetler Birliğinin yıkılışında dikkat çeken sembol olaylardan birisi küçücük bir uçaktı. 1987 Yılında tek kişilik bir sivil uçak bütün emniyet tedbirlerini aşarak Kremlin Meydanına iniş yapmıştı. O vakit Rusya için ''Süper...
Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiyeleri Ne Zaman Uygulanacak? (2)
Hâlbuki bu faşist generaller; gerçek, samimi, mütedeyyin ve milliyetçi askerleri tasfiye etmişlerdir. Buna karşılık FETÖ'cüleri korumuş sonuçta da komuta kademesini FETÖ'cülere teslim edip şimdi ise konutlarında keyif sürüyorlar....
Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiyeleri Ne Zaman Uygulanacak? (1)
Ak Parti Hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarda bulunduğu sürece ne yazık ki ordudan atılan askerlerin haklarını veremedi. Dindar olmak ve eşleri başörtülü diye suçlanan binlerce asker; 28 Şubat 2017 sürecinde mesleklerinden ihraç...
Vatan Toprağı Satılır Mı? (2)
Misak-ı Milli'ye dâhil oldukları halde Batum, Batı Trakya, 12 Ada dahil bazı adalar, Kıbrıs, Antakya ve Halep Lozan heyetinin hıyaneti nedeniyle elimizden çıkmıştır. Boğazlar meselesi ise Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal eden...
Vatan Toprağı Satılır Mı? (1)
Eğer başta Amerikalılara veya İngilizlere köle olmuş diktatörler var ise satılır. Çünkü bu faşist darbecilerde vatan sevgisi, hamiyet ve vicdan yoktur. Diktatörlüklerini muhafaza etmek için her türlü aşağılık ve iğrenç işleri yapabilirler....
Bir Emekli Kör General dedi ki (2)
Fakat bu durum, tarihçilerin kendisi hakkında yazılar yazmasını engellemez. Özellikle Genelkurmay başkanlığının askeri arşivlerinde Nursi hakkında çok sayıda belge mevcuttur. Bu belgelerin çok az bir kısmı neşredilmiş okuyucuların bilgisine...
Bir Emekli Kör General dedi ki (1)
Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin bir TV programında Bediüzzaman hakkında 'Alman Ajanı” diyerek ne kadar bilgisiz ve önyargılı olduğunu gösterdi. Fakat onun bu cehaletinden daha kötüsü ise yaklaşık 10 tane konuşmacı arasında bir...
İslamiyet Gelecekte Hâkim Olacaktır
Bediüzzaman Said Nursi, Osmanlı'nın en sıkıntılı günlerinde dahi asla yeis içinde olmazdı. Çünkü Zümer Suresi 53. Ayet mealinde 'De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü...
Asr-ı Saadette tarikat var mıydı? (3)
Evet, insan yaratılmış her şeyin küçük bir numunesi olduğundan, insanın kalbi de binlerce âlemin adeta manevi bir haritasıdır. İnsanın kafasındaki dimağı, hadsiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen merkezi gibi, kâinatın bir...
Asr-ı Saadette tarikat var mıydı? (2)
Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el Esari (r.a)'den rivayet edildiki: Bir adam Peygamberimiz'e(asm) sordu ve dedi ki: Farz namazları kılsam, ramazan orucunu tutsam, helalları helal, haramları haram kabul etsem, bundan daha fazla yapmasam cennete...
Asr-ı Saadette tarikat var mıydı?
Çok klişeleşmiş bir söz var. Dine diyanete düşman olan kişilerce dillendirilen bir soru şudur: Peygamber efendimiz (asm) zamanında tarikat mı vardı?  İşin kötüsü doğru dürüst dini bir kitap okumamış insanların cevapları da hemen...
Aileyi kim koruyacak? (4)
Tam zamanlı çalışan ve doğrusunu söylemek gerekirse acınası hâlde olan kadınları dikkate almak gerekiyor. Neredeyse hepsi çocuklarını çok özlemiştir ve evliliklerinin kopma noktasına geldiğini ifade ederler. Ne var ki işlerine âşıktırlar....
Aileyi kim koruyacak? (3)
Venker tıpkı Warren gibi iyi bir kariyer yapmış. Lisanslı evlilik-aile terapisti ve özel bir muayenehanesi var. Yirmi beş yıllık başarılı bir radyo yayıncılığı tecrübesi ve New York Times çoksatarları arasında yer almış yedi adet de...
Aileyi kim koruyacak? (2)
Geçmişte ailede tek bir kişi, yani evin reisi konumundaki erkek, çalışırken bir yandan da tasarruf etmek mümkündü. Fakat günümüzde hem erkek hem de kadın çalıştığı halde negatif tasarruf, yani ailenin belini bir türlü doğrultamaması,...
Aileyi kim koruyacak? (1)
Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinde, kadınların çalışma hayatına atılmaları ve yaşadıkları aile sorunları ile ilgili olarak birçok kitap yazılmıştır. Ne yazık ki ülkemizde bu konu üzerinde ciddi sayılabilecek hiçbir çalışma...
Dört Rakamından Korkan İnsanlar ve Ölüm (3)
Uyandığımız an, bir de bakacağız ki, bitmeyecek sandığımız bir ömür, birkaç saat süren bir rüyadan ibaretmiş. Belki de, ölümün eşiğinden dönenlerin, o anda gözlerinin önünden bütün hayatlarının bir film şeridi gibi geçmesi bu...
Dört Rakamından Korkan İnsanlar ve Ölüm (2)
Çincede '4” rakamının okunuşu 'sı” ile ifade ediliyor. Bu ifadenin vurgulu bir biçimde söylenmesi de 'ölüm” ve 'Budist Tapınağı” anlamına geliyor. Bütün Çinliler 'ölümü” akla getirmesin ve çağrıştırmasın...
Dört Rakamından Korkan İnsanlar ve Ölüm (1)
Denizciler işlerinin gereği olarak çok farklı kültür ve yaşam biçimlerini tanıma fırsatı bulurlar. İşte Çin gibi ülkeler dünyanın diğer coğrafyalarından çok farklıdır. Çalıştığım gemilerin tersane onarımı ve yük operasyonları...
İmar Barışı ve Kamu Arazilerinin Kiralanması (4)
Ülkemiz başta olmak üzere gelişmekte olan diğer uluslar ve eski komünist ülkeler; bu temsili süreci tam olarak yaşayamadıkları için sermaye yetersizliği sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. AB Süreci ile birlikte eski komünist ülkelerde...
İmar Barışı ve Kamu Arazilerinin Kiralanması (3)
Kalkınmak için gerekli varlıklara bu ülkelerin sahip oldukları görülmüş en fakir ülkelerde bile yoksul insanların birikim yaptıkları gözlenmiştir. Fakat bu birikimler sermayeye dönüşememektedir. İşte, bunun cevabı şudur: Yoksul ülkeler;...
İmar Barışı ve Kamu Arazilerinin Kiralanması (2)
Türkiye gibi ülkelerin içine düştüğü ve 10 bin dolar seviyesindeki orta gelir tuzağı vardır. İşte bu makalede bütün bu olumsuzluklardan kurtulmanın yolları araştırılmakta ve zannedildiği gibi bunun çok da zor olmadığı sonucu ortaya...
İmar Barışı ve Kamu Arazilerinin Kiralanması (1)
2019 Yılından itibaren 'İmar Barışı” adı altında ruhsatsız yapılara tapu verilmesi kararı alındı. Yaklaşık olarak 9 milyon kişi buna müracaat etti. Demek ki ülkemizde her üç aileden bir tanesi kaçak ve ruhsatsız yapılarda yaşıyor...
Dört Rakamından Korkanİnsanlar F ve Ölüm (3)
Hâlbuki Peygamber Efendimiz (asm) 'lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü sık sık zikrediniz” diye buyurmaktadır. Yine Kur'ân'da 'sen de öleceksin onlar da ölecek” mealinde çok sayıda âyet vardır. O hâlde Kur'ân'a...