Öne Çıkanlar ARIADNE-19 Tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları AFAD Afrinde bir yılda 362 noktaya yardım ulaştırdı Aksoy Üsküp

"Merkezi yönetim bütçesi martta 20,2 milyar lira açık verdi"

Maliye Bakanı Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi martta 20,2 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 20,4 milyar lira açık verdi." dedi.

"Merkezi yönetim bütçesi martta 20,2 milyar lira açık verdi"
 Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin mart ayında 20,2 milyar lira açık verdiğini açıkladı.

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2018 dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Bütçe gelirlerinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artarak 48,2 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 16,8 artışla 68,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktaran Ağbal, bu çerçevede bütçe açığının 20,2 milyar lira, faiz dışı açığın ise 10,6 milyar lira olduğunu ifade etti. 

Ağbal, ocak-mart döneminde bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarak 167,4 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 17,7 yükselerek 187,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde bütçe açığı 20,4 milyar lira, faiz dışı fazla ise 1,9 milyar lira olmuştur. Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 19,9 artarak 145,8 milyar lira olurken faiz dışı giderler yüzde 17,6 artarak 165,6 milyar lira olmuştur. Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etmiştir. Ayrıca tahakkuk tahsilat oranlarında artış sağlanması da gelirlerimizin artışında olumlu katkı sağlamıştır. Yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir."

Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mart ayında 1,7 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 4 milyar lira gelir elde edildiğine işaret eden Ağbal, "Yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir. Böylelikle 2018 için öngörülen yapılandırma gelir hedefini 3 ayda aşmış bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, yılın ilk çeyreğindeki giderlerin bütçe ödenekleri çerçevesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Önümüzdeki aylarda mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam ederek OVP hedefleri içinde kalıp yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bütçe harcamaları azaldı

Buna göre, 2018 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 762 milyar 753 milyon liralık ödenekten, geçen ay 68 milyar 439 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 58 milyar 571 milyon lira olmuştu.

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 691 milyar 53 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i kullanılarak 58 milyar 851 milyon lira harcandı. Martta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 14 milyar 805 milyon lira olarak kaydedildi. Personel giderleri için bütçede öngörülen 183 milyar 127 milyon lira ödeneğin de yüzde 8,1'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 2 milyar 536 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 30 milyar 792 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si harcandı.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 66 milyar 69 milyon liralık ödeneğin yüzde 8,5'i geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda yüzde 20 artışla 5 milyar 623 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri yapıldı.

Cari transferler geçen ay, Mart 2017'ye göre yüzde 3,1 artarak 27 milyar 892 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 299 milyar 399 milyon lira ödeneğin yüzde 9,3'ü harcandı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 10 milyar 539 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 135 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 3 milyar 75 milyon lira, mahalli idare payları 6 milyar 140 milyon lira olarak gerçekleşti. Martta 4 milyar 682 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 683 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 630 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 artarak, 9 milyar 588 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Geçen yılın mart ayında 39 milyar 59 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 23,4 artarak 48 milyar 217 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 24,2 artışla 41 milyar 250 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,4 artarak 4 milyar 186 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 940 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 842 milyon lira olarak kaydedildi.

Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelerine bakıldığında, martta geçen yılın aynı ayına göre, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 89,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 32,2, özel tüketim vergisi yüzde 22,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 22,3, gelir vergisi yüzde 15,3, harçlar yüzde 11,3, damga vergisi yüzde 10,1 ve kurumlar vergisi yüzde 1,9 arttı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 9,1 artış gösterdi.

Ocak-mart dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-mart döneminde 20 milyar 423 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 1 milyar 855 milyon lira oldu.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 159 milyar 657 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,7 artarak 187 milyar 859 milyon lirayı buldu. Ocak-mart döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 17,6 artışla 165 milyar 582 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 yükselerek 22 milyar 277 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde toplam 144 milyar 735 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7 artarak 167 milyar 436 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 19,9 artışla 145 milyar 803 milyon lira oldu.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 15 azalışla 13 milyar 976 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-mart döneminde 5 milyar 603 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 55 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 

Vergi türleri itibarıyla ocak-mart dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre kurumlar vergisi yüzde 33, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 23,8, gelir vergisi yüzde 22,3, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 21,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 20,3, harçlar yüzde 15,7, özel tüketim vergisi yüzde 13,4, damga vergisi yüzde 11,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 15,5 arttı.

Personel giderleri

Personel giderleri, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artarak 48 milyar 227 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artışla 8 milyar 326 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 yükselerek 13 milyar 187 milyon lirayı buldu.

Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,1 yükselişle 74 milyar 338 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 30 milyar 544 milyon liralık transfer yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik düşüşü ifade ediyor. 

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 6 milyar 317 milyon lira oldu.

Ocak-mart dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar 64 milyon lira, mahalli idare payları 17 milyar 523 milyon lira olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde 13 milyar 797 milyon lira sermaye gideri, 3 milyar 250 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderlerinin 4 milyar 457 milyon lira olarak gerçekleştiği ocak-mart döneminde faiz giderleri ise yüzde 18,3 artarak 22 milyar 277 milyon liraya ulaştı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.