betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
Serdar Sezgin
Serdar Sezgin
Yazarın Makaleleri
Fıtri ihtiyaç
İnsanoğlunun en büyük fıtri ihtiyacı imandır. İnsan muhakkak bir dayanak arar ve tatmin olmak ister. Dolayısıyla iyi ve kötü, hak veya batıl, doğru ya da yanlış gibi bir sonuca mutlaka inanır ve de bağlanır. Nitekim insanlığın bu buhran...
Tevhid inancı
Kainatın en küçük zerresinden en büyük varlığına her şeyin bir nizama uygun şekilde olduğu, belirlenmiş kurallar çerçevesinde varlıklarını sürdürdüğü her geçen gün insanoğlu için daha iyi anlaşılmaktadır. İlim araştırmalarla...
İlk sözleşme
Allah (c.c), ruhlar aleminde bizlere Zât-ı Ulûhiyyetini şahit tutmuştur. İnsanoğlunun varoluş mayasında konulan o tasdik ve şehadetin gereği olarak da bu dünyada kulluk vazifesini yapması gerektiği haber verilmekle beraber insanın verdiği...
Sohbet geleneği
Sohbet geleneği, İslam medeniyeti içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Ümmetin birliği ve dirliği, zihinlerde tazeliği koruyan ve meselelerin kavranmasında büyük rol oynayan, unutulan konuları yeniden canlandıran ve öğrenilmesinde ciddi...
Suyun kıymeti
Su, oksijenden sonra insan yaşamında en önemli yere sahip olan maddedir. Su, insan vücudunun hayatta kalmasını sağlayan organların çalışmasında büyük öneme sahip olmakla birlikte, yeryüzünde var olan tüm canlıların yaşam kaynağıdır....
Allah yolunda Adab
Allah (cc) yolunda yürüyen, ilerleyen bir Müslümanın, kısacası hak yolu yolcusu olan her müminin şu beş şartı gözetmesi lâzımdır. Bunlar; az yemek, az uyumak, insanlarla bir arada bulunmamak, daima 'Lâ ilâhe illâllah” kelimesini...
Kalbin önemi ve istikameti
İnsan bedeni en ince ayrıntısına kadar ele alıp incelesek nihayetinde bir ülkeye benzetilecek olursak, kalp bu ülkenin hükümdarıdır. Bedenin dıştaki ve içindeki bütün organlar da ülkenin ordusu, yani hizmetkârları sayılabilir. Bütün...
Yardım eden yardım görür
Şerefli ve en güzel surette yaratılan insanın en önemli görevi, kendini yaratan Rabb'ini tanıması ve onun emirlerini hayatına uygulamasıdır. Böylelikle müslüman, bu fâni hayat süresince insanlara iyilik etmekle görevlendirilmiştir....
Takva Yolu
Müslüman öncelikle Allah'a nasıl kul olacağını iyi bilmeli. Dünya hayatında zorlu ve meşakkatli anlardan sıyrılmak için türlü yolların peşinde debelenip uğraşan insanoğlu gayesinden çok daha fazla uzaklaşarak ömrünü heba etmeye...
Cömert olmak
 Temelde düşünüldüğünde insan pek çok duygular beslemektedir. Aile kurmasından tutunda mezara gireceği ana kadar pek çok ana şahit olmakta, anlara göre değişkenlik gösteren sevgi temelinde duygular sergilemektedir. Sevgiyi yayan bir olmaktan...
Her şeyde ölçü
İnsan bilmelidir ki fazlası olan şey sonu zararla sonuçlanmaktadır. Her şeyde gereğinden dazla olanı kötüdür. Bu sadece maddi olan harcamalarla değil. Bilakis ibadette de böyledir. Ölçüyü iyi bilip gözetmek gerekir. Bu Müslümanın boynunun...
Allah için yaşamak
İnsan yaşantısıyla ve yaşayışıyla beraber tüm zerresiyle birlikte Allah'a hakiki bir kul olma davranışı sergilemektedir. Bilinçli olmak, doğru düşünmek gibi ibadetleri noktasında eksiksiz ve takva üzerine olması da Müslümanın kimliğidir....
Ahir zaman
Kendi çapımızda uzun upuzun yıllar diye nitelendirdiğimiz ve bitip te tükeneceğini hiç düşünmediğimiz yaşamımız elbet bir gün son bulacak. Tüm anıların bedenimizle birlikte toprak altına gömüldüğü şu dünyada zamanın ne denli akıp...
Bitmeyen meşgale
Tüm uğraşası hayatta kalmak mıdır insanın bu hayatta? Ne garip! Ne için gönderildiğimiz bu yaşamda mücadelemizin ne uğurda olduğunu bilmeden yahut bilip te anlayamadan tüketip duruyoruz. Hep bir telaş… bir uğraş ile zamanı tüketirken...
Büyük hazine
İslam dini için mübarek kabul edilen Kurban Bayramı'nı milyonlarca gönül insanı tarafından idrak edildi. İbadetlerini yerine getiren binlerce insan Allah'u Teâla için kurbanlarını kestiler. Ve büyük ibadet olan inançlarını hifa...
Nefis terbiyesi
Beşikten mezara değin insan devamlı şekilde eğitim içerisindedir. Hep bir öğreti altında yaşamanı sürdüren insanın hayat içerisindeki rolünde ve diğer insanlar nazarındaki yerini en belirgin hale getiren terbiyedir. Tasavvufi anlayışa...
Cimrilik felakettir
Yeryüzünü adeta işgal eden insanoğlunun her alana ufakta olsa bir dokunuşu mevcuttur. Her zaman diliminde değişkenlik gösteren kimlik görünümü, düşünce dünyası ve insanın gayesindeki kararlılık har zorlu koşul ve de pek amansız durumlarda...
Büyük sermaye
Zamanın kolları arasında geçip gidiyor ömrümüz. Dünya yüzeyinde yaşayan milyarlarca insan ve küçük hayatları. Her biri farklı bir uğraş, farklı mecralarda ve çok farklı alanlarda nefeslerini tüketmektedir. Ne Gruplara ayırmak ne de standart...
İkinci plan
Çoğu zaman hayatta birçok işlerimizi ikinci plana atıyoruz. Öyle ki artık planlar arasında geçiş yapıyor gerçek doğruluk hangisi ve neyi yaşıyoruz sorusunu sorup duruyoruz kendimize. Bir insanın ikinci planı ne olmalı? Soru gayet açık....
Baştan sona imtihan
Hayata aldığımız ilk nefesten, bu dünyadan göçüp gittiğimizde verdiğimiz son nefese kadar imtihan içerisindeyiz. Devamlı bir teyakkuz içindeyken hata yapma ihtimali zor gibi görünür. Çünkü sürekli bir gözetim altında olduğunu, her hareketinin...
Kanaat etmek
Var olanla yetinmek marifettir. Olmayanla sabır göstermek ise tam bir teslimiyet örneğidir. Dünya hayatının her alanında varlık ve yoklukla mücadele eden insanlar mevcuttur. Gayeleri belki de somut anlamda sadece karın tokluğu. Hakikat altında...
İslam şubesi
Müslümanın hanesi bir İslam yuvasıdır. İslam yuvası Müslümanın hane-i saadetiyle birlikte yeniden can bulur ve yeniden ihya edilir. Birlik ve beraberliğin sonunda gelen dirlikle İslam yükselir. Ta ki kıyamete kadar. Bu ihya hareketine düşman...
Gönüller yapmak
Türlü meşgalelerle hayatını idame ettirmenin mücadelesi içerisindedir insan. Kimi zaman geçim derdine düşüp iş aramakta, bulduğu işle birlikte evinin geçindirmekte ve bakmakla yükümlü olduğu yuvasına rızık götürmektedir. Her türlü...
Teknoloji bağımlılığı
Hayatımızın her alanında yer edindi bu icat illeti. Her anımızda yer edinmekle kalmayıp, her saniye onunla bir ilgi odağı halinde ve bir uğraş ve zaman kaybı girdabından debeleniyoruz. Küçük büyük demeden her kesimden insanın elinde bir...
Televizyon kanalizasyonu
Bütün boş uğraşının baş mimarisi televizyondur. Bir ekran bir cihaz deyip geçmeyin. Başlı başına Müslümanın düşmanıdır. Her türlü illetin boy boy gösterildiği, hayasızlığın kimlik kazanmış topluma dikte edilen bir silahtır....