betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Samimi Olmanın Önemi (3)
- Ah dedi, keşke şu kum yığını kadar unum olsa da şu aç insanlara versem,  karınlarını doyuracak ekmek pişirip yeseler.  Onun bu niyeti Allah yanında makbul bir dua ve niyet oldu.  Rabbimiz,  zamanın Peygamberine şöyle...
Samimi Olmanın Önemi (2)
Ameller Niyetlere Göredir Yapılan işlerin Allah rızasına dayanması gerekir. Peygamberimiz (s.a.s.) 'Ameller ancak niyetlere göre karşılık bulur” (Buhârî, İman 41)  buyurarak yapılan işte niyetin ne kadar önem arz ettiğini açıklıyor....
Samimi Olmanın Önemi (2)
Ameller Niyetlere Göredir Yapılan işlerin Allah rızasına dayanması gerekir. Peygamberimiz (s.a.s.) 'Ameller ancak niyetlere göre karşılık bulur” (Buhârî, İman 41)  buyurarak yapılan işte niyetin ne kadar önem arz ettiğini açıklıyor....
İsraf sorunu
İsraf, dinî bir kavram olarak, insanın sahip bulunduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi demektir. İslâm, insanoğlunun yeme, içme ve harcama konusunda dengeli davranmasını istemiştir. Bir âyette, 'Ey âdemoğulları, her mescide gidişinizde...
Mülk Tutkusu
Müslümanların zihin dünyasında bir kırılma olarak beliren dünyevîleşme, çok boyutlu alanlarda tezahür etse de temelde üç ana eksende kendisini gösteriyor. Birincisi makam-mevki tutkusu, ikincisi mal-mülk ve servet tutkusu, üçüncüsü karşı...
Ahlakımızı güzelleştirelim!
İnsanın yaratılış gayesini bildirerek iki cihan mutluluğuna erişmenin şartlarını gerçekleştirme, ahlâkın başta gelen gayesidir. Müslümanın temel görevi Allah'a kulluktur. Bu kulluk esasları içerisinde ahlâkın büyük bir yeri vardır....
Çocuğa din eğitimi verilmesi (3)
Ailenin Dinî Konularda Çocuğa Örnek Olması  Her çocuğun gelişim safhaları arasında teknik olarak ‘bir kayıt ve taklit' dönemi vardır. Ne duyarsa onu söyler; ne görürse, onu yapar.8  Çocuk eğitiminde de örnek hareketlerin...
Çocuğa din eğitimi verilmesi (2)
Çocuğun Yaşına Göre, Verilecek Dinî Eğitim Nasıl Olmalı? Çocukların dinî eğitiminde her yaşın ayrı bir önemi vardır. Sağlıklı bir din eğitimi verebilmek için her anne-babanın yakın ve uzak plan olmak üzere belirli hedefleri olmalıdır....
Çocuğa din eğitimi verilmesi (1)
Çocuk için bedenî ve ruhî her açıdan en mükemmel yetişme ortamı ailedir. Çocuk bakımı ve çocuk eğitimine dair kurulan çocuk yuvaları ve benzeri müesseselerin ne kadar iyi olursa olsun, her şeyiyle ailenin yerini tutamayacağı açıktır....
Çocuğa din eğitimi verilmesi (1)
Çocuk için bedenî ve ruhî her açıdan en mükemmel yetişme ortamı ailedir. Çocuk bakımı ve çocuk eğitimine dair kurulan çocuk yuvaları ve benzeri müesseselerin ne kadar iyi olursa olsun, her şeyiyle ailenin yerini tutamayacağı açıktır....
Güzel Davranışların Önemi (3)
Demek ki iyi bir Müslüman'ın eliyle, diliyle veya herhangi bir şekilde müslümanlara zararı dokunmaması gerekir. Müslüman kişi, insanlara zararlı değil; faydalı olmalıdır. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuş­tur: 'Hiçbiriniz...
Güzel Davranışların Önemi (2)
Peygamberimiz (s.a.s.)'e 'İman ne­dir ?”diye sorulduğunda şöyle beyan etmiştir:'İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına inanmaktı....
Güzel Davranışların Önemi (2)
Peygamberimiz (s.a.s.)'e 'İman ne­dir ?”diye sorulduğunda şöyle beyan etmiştir:'İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına inanmaktı....
Evliliğin Meyvesi Çocuklar (3)
Tabiî ki, yaradılış gayesi açısından bakıldığında, insan meçhul bir varlık değildir; o mesul (sorumlu) bir varlıktır. (Tekâsûr, 102/8) Çünkü insanlar dünyaya tesadüf eseri gelmiş değildir. İnsanlar, dünyaya bir amaç ve gaye için,...
Evliliğin Meyvesi Çocuklar (2)
Çocuk terbiyesi ilgi, bilgi, sabır ve ciddiyet isteyen bir konudur. Bilhassa anne-babaların bu hususta yetişmiş olmaları gerekir. Çocuğu nasıl eğiteceklerini, hangi yaşta nasıl davranacaklarını öğrenmeleri icap eder. İnsan maddî ve mânevî...
Evliliğin Meyvesi Çocuklar (1)
Evlilikten sonra eşlerin en önemli beklentileri bir çocuğa sahip olmaktır. Anne ve baba olmak bir aile için en büyük mutluluktur. Çocuklarımız hayatımızın süsü, evimizin neşesi, gözümüzün nurudur/aydınlığıdır ve hayatımızın en...
Çocuğun Ahlâk Eğitimi (3)
Dolayısyla anne-babalar, çocuklarının imanlı ve güzel ahlaklı olmalarına özen göstermelidirler. Çocuklarının ahlâkı  bozukmamsı için internet, televizyon, cep telefonuna karşı gereken tedbirleri almalıdırlar. Çocuğu terbiye etmek,...
Çocuğun Ahlâk Eğitimi (2)
Ahlaki konularda da çocukların huylarının şekillenmesi bu döneme aittir. Özellikle ahlaki davranışlarda çocukluk çağındaki öğrenmelerin etkileri çok büyüktür. Nitekim bir çocuk 'yedisinde ne ise yetmişinde de odur” diye bu hususu...
Çocuğun Ahlâk Eğitimi (1)
Ahlâk, iyi ve doğru davranışlar bütünüdür ve insanların uymakla sorumlu oldukları davranışlar ve kurallardır… Bireyin yaşadığı toplumun kültürel ve dinî özelliklerine bağlı olarak ahlâkî değerleri oluşturması ve geliştirmesi...
Genç Neslin Manevi Sorunları (4)
Gençliğin Değerinin Bilinmesi Gençlik, büyük bir nimet, önemli bir kuvvettir. Gençlik ihmale uğrar, ona yeterince güzel ahlâk verilmezse kendisi, ailesi ve toplumu için bir endişe ve üzüntü kaynağı haline gelir. Yani iyi yetiştirilirse...
Genç Neslin Manevi Sorunları (3)
Gençlik ve Ahlâkî Çöküntü Malum günümüzde ahlâkî çöküntü had safhaya ulaştı. Ahlâktan çok ahlâksızlığın ön plana çıktığı yaşayış tarzları gündemi meşgul ediyor. İnsanlar, dinî duyarlılık kazanmamış iseler, ahlakî...
Genç Neslin Manevi Sorunları (2)
Gencin Gaye Sorunu Günümüz gençliğinin en önemli sorunu,  yaratılış gayesinden habersiz olmalarıdır. Gençlik, bir nevi belirsizlik, arayış ve şekillenme dönemidir. Gençler arasında yaygın olarak kullanılan, 'hızlı yaşa genç...
Genç Neslin Manevi Sorunları (1)
Dünya hayatı insan için; çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık gibi belli başlı dört devreden oluşur. Bunlardan gençlik dönemi insan hayatının en sorunlu ve en kritik dönemidir. Çünkü genç insan için bu dönem, hemen her bakımdan,...
Eğitim, Öğretim Ve İlim
Eğitim, insanın her çeşit öğrenme ameliyesini içine alan bir kavramdır. Eğitim, insanlara küçük yaştan itibaren, kişiliklerinin gelişip olgunlaşması için gerekli bilgilerin öğretilmesi, yararlı beceriler, iyi alışkanlıklar ve davranışlar...
Başarı
Yüce Dinimiz İslâm'ın en temel hedeflerinden birisi, insana hem bu dünya, hem de âhiret saadetini kazandırmaktır. Âyet ve hadislerde, dünya nimetlerinden istifade etmenin değil, âhireti unutarak dünyayı amaç haline getirmenin eleştirildiği...