betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
İslam eğitimi
Başarılı ve mutlu olmanın yolu eğitimden geçer. Eğitim, İnsanlara küçük yaştan itibaren, kişiliklerinin gelişip olgunlaşması için gerekli bilgilerin öğretilmesi, yararlı beceriler, iyi alışkanlıklar ve davranışlar kazandırmak amacıyla...
Güzel ahlaklı bir genç
Müslüman genç ahlakî ve manevî değerleri ön plana almalıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurur: 'Cömert ve güzel ahlaklı bir genç; cimri ibadet eden, kötü ahlaklı bir yaşlıdan Allah'a daha sevimlidir.”6'Sizin hayırlınız...
Engellileri anlamak (2)
İnsan için asıl olan dünya hayatının geçici ve bir imtihan yeri olduğunun farkına varmasıdır. Dinî inanç, ibadet, şükür, sabır,  metanet, ümit ve güzel ahlâk ekseninde bir hayat sürdürmesidir. İmtihan dünyasında engelli olmak...
Engellileri anlamak (1)
Engelli: 'Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan...
Mutluluk devri
'Mutluluk devri” anlamına gelen 'asr-ı saadet” terimi, Hz. Muhammed (s.a.s.)''in Peygamberliğinden vefatına kadar geçen süreyi ifade eder. Asr-ı saadetin temel özelliği âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a....
Eşler aralarının açılmamasına özen göstermeli
Aile yuvasının temelini oluşturan karı-kocadır. İslâm dinî barış, esenlik, mutluluk dini olduğundan fertlerin, ailelerin, cemiyetlerin mutlu, huzurlu olmasının yolunu göstermiş ve bu huzurun korunmasını belirtmiştir. Bir hadis-i şerifte...
Yetişkinlik ve yaşlılık
Ergenliğin ardından birey, yetişkinlik dönemine girer, yetişkin birey, büyümüş bir kişi sayılır. Ergenlik döneminde yolunu bulmaya çalışan birey, yetişkinlik döneminde daha başka durumdadır. Kim olduğunu, ne istediğini, becerilerini,...
İnsanlar bir imtihandadır
Allah Teâlâ şöyle buyurur: 'Bazınızı bazınızla imtihan edeceğiz!” (En'âm, 6/53)    Evet, Allah (c.c.) bizi pek çok şeylerle  imtihan etmektedir. İşte bu imtihanlardan biri de bazımızın bazımızla imtihan...
Bir şeye inanmak ve doğruluğunu tasdik etmek
İmanın sözlük anlamı; 'Bir şeye kesin olarak inanmak ve onun doğruluğunu tasdik etmek” demektir. İmanın terim anlamı ise; Allah'ın varlığına, birliğine ve Hz. Mu­­hammed'in son peygamber olduğuna ve onun Allah tarafından...
Çocuk ve görgü kuralları
Kibar ve görgülü olmak küçükken öğrenilir. Bu açıdan çocuklarımıza öğretmemiz gereken görgü kuralları şunlardır: 1. Lütfen demek: Çocuğunuza bir şey yapmak istediğinde, soru cümlesinin sonunda 'lütfen” demesi gerektiğini...
İsraf ve cimrilik
İsraf: Sözlükte lüzumsuz yere harcamak, malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek, saçıp savurmak anlamlarına gelmektedir. Istılahî mânâsı ise; gayr-i meşrû (şer'î olmayan) bir amaç için mal harcamaya israf denir. Mü'minler bütün...
Ahirette imtihan
Dünya hayatının imtihan yeri olduğunu, bu dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizi, iyi şeyler, doğru işler yapıldığında mükâfat; yanlış işler yapıldığında âhirette cezasını göreceğini düşünmeyen ve düşüncesini dünya...
Anneler baş tacıdır! (2)
Ana-Babamızı yılın bir gününde anmak yetmez. Onlar her gün anılmalı, her zaman gereken sevgi, saygı ve ilgi gösterilmelidir. Cennete giden yollardan birinin de anne ve babamıza iyi muameleden geçtiğini ve onlara yapacağımız hizmetin, Allah'ın...
Anneler baş tacıdır! (1)
İnsanoğlunun önemli görevleri vardır. Bunların başında Allah'a kulluk ve ana-babayı sevmek, onara karşı sorumluluklarımnızı yerine getirmek gelmektedir. Bu yüzden dinimiz hassaten anneye ve anne sevgisine özel bir önem vermiş, Bakınız...
Çocuklara dua etmeyi öğretmek
Duâ insan ile Allah arasındaki iletişimi sağlayan en önemli ibadettir. Bu nedenle ibadetlerin özü ve en değerlisidir. Duâ, kişinin Allah'a yakarması ve O'ndan isteklerde bulunması demektir. Çocuk duâ yolu ile Allaha sığınmaya, kendisini,...
İslâm ahlâkı
İslâm dini, Allah'ın, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslâm'ın lügat manası; tâbi olmak, teslim olmak, bağlanmak itaat etmek, boyun eğmek (tevâzu göstermek)...
Ahlakın verdiği mutluluk
İnsanın yaratılış gayesini bildirerek iki cihan mutluluğuna erişmenin şartlarını geçekleştirme, ahlâkın başta gelen gayesidir. Müslüman'ın temel görevi Allah'a kulluktur. Bu kulluk esasları içerisinde ahlâkın büyük bir yeri...
Sadakat
İnsanın yeryüzündeki ilk vazifesi kâinatı ve kendisini yoktan var eden, sayısız nimetler veren Yüce Allah'a iman etmesidir. Zaten insanın yaradılış gayesi, Allah'ı tanımak ve inanmak, O'nu sevmek ve O'na kul olmaktır. 'Allah...
‘Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır’
Rabbimiz Allah dünya hayatının insanları aldatmaması, şeytanın insanları kandırmaması için bizleri birçok âyette uyarmaktadır: 'Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın aff ına güvendirerek sizi kandırmasın.”...
Ölüm ile imtihan
Bol rızık ve verilen nimetler birer sınama olduğu gibi, başa gelen üzüntü ve kederler, belâ ve musîbetler de birer imtihandır. (Tevbe, 9/126; Hacc, 22/11) İnsana bazen iyilik halinin bazen sıkıntının isâbet etmesi aslında bir imtihandır....
Duânın önemi
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: 'Bana duâ edin, duanızı kabul edeyim.” (Mü'minûn, 23/60) 'Kullarım sana Beni soracak olurlarsa, haber ver ki, Ben şüphesiz onlara yakınım. Bana duâ edenin duâsını kabul ederim.” (Bakara, 2/186)...
Bayram bir neşe günüdür
Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü'minler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. Bayramlar; fertlerin birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaşma, yardımlaşma, birbirlerinin gönlünü alma, mutluluğu...
Takvâ sahibi olmak
Takvâ:  Sözlükte, korunmak, sakınmak demektir. Terim olarak da, Allah korkusundan  dolayı  günah işlemekten şiddetle kaçınmak, Allah'ın emirlerini tutup, haramlardan, günahlardan ve şüpheli şeylerden  sakınmaktır....
İffet ve Hayâ
Yüce Allah Kur'ân-ı Ker'im'de şöyle buyurur: 'Evlenme imkânı bulamayanlar iffetlerini korusunlar…” (Nûr, 24/33) Bir başka âyette de şöyle buyrulur: '(Rasûlüm!) Mü'min erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini,...
Evlilikte gönül rızâsı olmalı
İnsanın bir hayat boyu beraber olacağı eşini seçmesi, elbette son dece önemli ve hayati bir iştir. Kişinin bir ömür boyu mutlu ya da mutsuz olmasını beraberinde getirecek olan böylesine belirleyici bir seçim, basit ve geçici duygulara mahkûm...