betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Bağlılık
Bazı müslümanlar, herhangi bir cemaate körü körüne bağlanarak taassup sergilemektedirler. Cemaatin başındaki lider yanlış bir şey söylese dahi o cemaate bağlı kişiler akıllarına yatmasa da ‘bir hikmeti vardır' diyerek ‘doğru...
Hz. Peygamber (s.a.s.)’İn ahlâkî özellikleri (3)
Hz. Peygamber (s.a.s.); Önüne getirilen yemekte kusur aramaz, bundan dolayı eşlerine kızmazdı. Yemeklerden dolayı hanımlarını hiç incitmezdi, üzmezdi. Rasulullah (s.a.s.); Küçüklere sevgi, büyüklere saygı gösterirdi. Onun mesajının temelinde...
Hz. Peygamber (s.a.s.)’İn ahlâkî özellikleri (2)
Hüseyin b. Ali (r.a.)'dan: 'Hz. Peygamber (s.a.s.) evine müsaade ile (haber vererek) girerdi. Evine girdiğinde zamanını üç kısma ayırırdı; bir kısmım Allah'a ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine. Sonra...
Hz. Peygamber (s.a.s.)’İn ahlâkî özellikleri (1)
Berâ (r.a.) şöyle diyor: 'Rasûlüllah (s.a.s.), simâca insanların en güzeli, ahlâk yönünden de insanların en üstünüydü.” Rasûlullah (s.a.s.), bedenen olduğu kadar ahlak ve şahsiyeti itibariyle de insanların en mükemmelidir. Çünkü...
Büyüklere saygı (3)
Anne babayı üzecek davranışlardan sakınmak gerekir. Özellikle ihtiyarlık çağında kişinin enerjisinin, canlılığının, duygularını kullanma kabiliyetinin bazen de algılama gücünün azalmaya başlamasının, iletişim sorunu yaşanması gibi...
Büyüklere saygı (2)
Görüldüğü üzere Rabbimiz, anne-babamızı üzmek, onlara sert davranmak, kalplerini incitmek bir yana; ana-babamıza karşı en ufak bir hoşnutsuzluk göstermeyi, ana-babamıza Öf bile demeyi yasaklamıştır. Yüce Allah anne-babaya karşı son derece...
Büyüklere saygı (1)
Büyüklere saygı, küçüklere sevgi dinimizin temel prensiplerindendir. Toplumsal huzur ve sükûnetin temininde sevgi ve saygı, hayati önem taşıyan temel ahlâkî esaslardandır. Büyüklere saygı gösterme, küçüklere de merhametle muamelede bulunma...
Gençlik ve arkadaşlık (2)
Değdi teğmenim, dedi asker. Nasıl değdi? Dedi, teğmen. Bu adam ölmüş görmüyor musun?  Gene de değdi komutanım. Çünkü yanına ulaştığımda henüz sağdı. Onun son sözlerini duymak, dünyaya bedeldi benim için.  Ve arkadaşının...
Gençlik ve arkadaşlık (1)
Arkadaşlık ilişkileri gencin evinde karşılanamayan ihtiyaçlardan biridir. Ergen gencin sosyalleşmesi için yaşıtları ile beraber olması gerekir. Genç, kendisi gibi ve yakın dostlar arar.  Genellikle oturduğu semtteki gençlerle ve okulda...
Temizlik İmandandır
Temizlik bedeni maddî kirlerden, ruhu manevî kusurlardan arındırmaktır. Müslümanın bedeni, fiziki çevresi, kalbi temiz olmalıdır. Mânevî temizlik, kişinin kalbini kötü duygu ve düşüncelerden, bedenindeki organlarını günahlardan arındırmasıdır....
Kur’ân-ı Kerim’de İnsan
Kur'ân-ı Kerim, insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an'ın ek­seninde insan vardır. Her âyet insanla ilgilidir. İnsanı en iyi tanıyan onun yaratıcısı olduğundan, kulların kılavuzu şeklinde, insanın nasıl yaşaması gerektiği...
İnsan gerçeği (2)
'Şüphesiz bunda düşünen insanlar için ibretler vardır.” (Câsiye, 45/13) Yüce Allah (c.c.) Hz. Âdem (a.s.)'a verdiği akıl, ilim ve ruh özelliklerini diğer insanlara da vermiş, yeryüzünde onu halife yap­tığı gibi, diğerlerini...
İnsan gerçeği (1)
Bütün insanları yoktan var edip yaratan, sayısız nimetleriyle yaşatan Allah Teâlâ, insanları en güzel bir şekilde yaratmıştır. Rab­bimiz Allah (c.c.) bunu Kur'ân-ı Kerim'de şöyle belirtiyor: 'Biz insanı en güzel biçimde...
Tedbir almak ve Allah’a güvenmek
Sözlükte, 'işi başkasına havâle etmek, güvenmek, dayanmak” anlamlarına gelen ‘tevekkül' terim olarak, yapılacak herhangi bir işte hedefe ulaşmak için gerekli olan, alınması gereken tedbirleri aldıktan ve yapacak başka bir şey...
Zulme direnmek (2)
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 'İki haslet vardır ki, o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bu iki davranış şunlardır: 1. Allah'a iman etmek, 2. Müslümanlara faydalı olmak. İki davranış daha vardır ki, o ikisinden daha kötü...
Zulme direnmek-1
Zulüm hakkın dışına çıkmak ve doğru olmayan davranışlardır. Allah'ın koyduğu sınırı, haddi aşmak zulümdür. Rabbimiz bu gerçeği bildirmektedir: 'Allah'ın koyduğu sınırı aşanlar zâlimdir.” (Bakara, 2/229) Adaletin,...
Sağlığı Korumanın Önemi
Günümüzde, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptı¬ğı sağlık tanımı şöyledir: "Sağlık, yalnızca hastalık veya engelli olmaması değil; fiziksel, ruhsal ve toplumsal olarak tam bir iyilik halidir." İnsanların huzurlu ve mutlu bir şekilde...
Gençliğin önemi (2)
17- Gençler, İslam'a uygun bir evlilik yapmalı,  İslam dini evlilik dışı ilişkileri (flörtü) yasaklamış,  zinaya götürecek söz ve davranışlardan uzak durulması istenmiştir. (İsra 17/32) 18- Günümüz gençliğin problemlerinden...
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
kurallar üzerine kurulmuştur. Bu kuralları şöyle ifade edebiliriz: 1. Aile hayatı, Allah'ın bir emri olarak yürümelidir. Aile, yalnız bu dünyaya ait bir kurum değil, âhirette de daimi bir birliktelik şeklinde ele alınmalıdır. 2. Aile...
Gençliğin önemi (1)
Gençlerimizin tutarlı, dürüst, iyi niyetli, ailesine, milletine ve insanlığa faydalı kişiler olması için; onların maddi imkânlarını düşündüğümüz gibi; çocukluktan itibaren manevi açıdan da iyi yetişmesi için gerekli tedbirleri almalıyız....
Hz. İbrahim denilince aklımıza gelenler
'Rabbi İbrâhim'e 'müslüman ol!” dediğinde, 'Âlemlerin rabbine teslim oldum, müslüman oldum” (2/Bakara, 131) diyerek bu dâvete icâbet etmiştir. salih müminler Allah'a teslim olan, katıksız şekilde İslâmı yaşayan,...
Kadın Haklarına Bakış
İslâm'dan önceki çeşitli toplum ve medeniyetlerde kadının durumu hakkında çeşitli kaynaklarda şu bilgilere yer verilmektedir: Eski Hint inanışına göre kadın; yaratılış olarak zayıf karakterli, kötü ahlâklı ve murdar bir varlıktı....
İnsan hayatının dört önemli dönemi (4)
Çünkü düzenli çalışma, anne-babaya, büyüklere ve çevreye saygı, hoşgörü sabır ve yardımlaşma, Allah. Peygamber ve insan sevgisi, kurallara uyma, doğruluk, inanç, ibadet ve güzel ahlâk sahibi olma bilinci, güzel erdemler bu dönemde kazanılır....
İnsan hayatının dört önemli dönemi (3)
c) Son Çocukluk Dönemi (Kızlarda 6-11, Erkeklerde 6-13 Yaş) Kızlarda 6-11, erkeklerde 6-13 yaşları arası döneme son çocukluk veya ilkokul çocukluğu dönemi denmektedir. Bu dönem, çocuğun aile yuvasından çıkıp dış dünyaya açıldığı,...
İnsan hayatının dört önemli dönemi (2)
Toplumlarda, doğan çocuğunun cinsiyeti kız olduğunda, hanımını kınayanlar, 'senin yüzünden çocuğun cinsiyeti  kız oldu veya erkek oldu”  diyenler olabiliyor. Bu durumda, bu konuda kınanacak biri varsa,  o da kadın değil...