Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Mutlu Ve Uyumlu Evlilik
İslâm'ın önemsediği en önemli kurumlardan bir tanesi aile kurumudur. Bu kurumun sağlıklı yürümesi için bir takım temel prensiplerin olduğu muhakkaktır. Müslüman aile yapısı, belli kurallar üzerine kurulmuştur. Bu kuralları şöyle...
SON ÇARE BOŞANMA
Boşanma, karı-koca arasındaki evlilik bağının çözülmesi, evliliğin sona ermesi anlamına gelir. Mutlu bir ailenin temeli nikâh ile atılır. Karşılıklı sevgi ve hoşgörü ile devam eder. Mutsuz, geçimsiz ve ızdırap dolu ailelerin sonu da...
İman ve Güzel Davranışların Önemi
İnsanın yeryüzündeki ilk vazifesi kâinatı ve kendisini yoktan var eden, sayısız nimetler veren Allah'a iman etmesidir. Zaten insanın yaradılış gayesi, Allaha inanmak, O'nu sevmek ve O'na iyi kul olmaktır. Allah Sevgisi imanın...
Başarılı olmak
Yüce Dinimiz İslâm'ın en temel hedeflerinden birisi, insana hem bu dünya, hem de âhiret saadetini kazandırmaktır. Âyet ve hadislerde, dünya nimetlerinden istifade etmenin değil, âhireti unutarak dünyayı amaç haline getirmenin eleştirildiği...
Lüks Ve İsraf Sorunu
İsraf, dinî bir kavram olarak, insanın sahip bulunduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi demektir. İslâm, insanoğlunun yeme, içme ve harcama konusunda dengeli davranmasını istemiştir. Bir âyette, 'Ey âdemoğulları, her mescide gidişinizde...
Üzüntülerle, bela ve musıbetlerle imtihan (2)
Burada önemli olan husus şudur; 'hangi konumda olursak olalım ne yaparsak, nasıl davranırsak Allah bizden râzı olur ve bizi sever” onu düşünmeliyiz ve ona uygun davranış sergilemeliyiz. Rabbimiz şöyle buyurur: 'Allah hiç kimseye...
Üzüntülerle, bela ve musıbetlerle imtihan (1)
Bol rızık ve verilen nimetler birer sınama olduğu gibi, başa gelen üzüntü ve kederler, belâ ve musîbetler de birer imtihandır. (Bakara, 2/155) İnsana bazen iyilik halinin bazen sıkıntının isâbet etmesi aslında bir İmtihandır. İmtihan...
Körü Körüne Bağlılık (1)
Bazı müslümanlar, herhangi bir cemaate körü körüne bağlanarak taassup sergilemektedirler. Cemaatin başındaki lider yanlış bir şey söylese dahi o cemaate bağlı kişiler akıllarına yatmasa da ‘bir hikmeti vardır' diyerek ‘doğru...
Dünya Hayatını Anlamak (4)
Tabiî ki, zevklerine, keyiflerine ulaşmak için yapılan yanlışlıklar, haksızlıklar, hırsızlıklar, ahlâksızlıklar, içki, kumar, zinâ onlar için kâr değil, zarardır. Elbette bu yaptıkları yanlışlıkların, günahların, haramların karşılığını...
Dünya Hayatını Anlamak (3)
Yüce Allah, dünya hayatının kısa ve geçici olduğu hakkında şöyle buyurur: 'Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır?...
Dünya Hayatını Anlamak (2)
Dünya Hayatı Kısa ve Geçicidir Dünya hayatı hakkında tarih boyunca birçok felsefî nazariye ortaya atılmış; hayatın başlangıcı, gayesi, anlamı konularında tutarsız ve insanı tatmin etmekten uzak çeşitli yorumlar yapılmıştır. Kur'ân-ı...
Dünya Hayatını Anlamak (1)
Rabbimiz Allah dünya hayatının gerçeği hakında şöyle beyan etmektedir: 'Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. (Asıl hayat, dünya hayatı değil) âhiret hayatı; işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi!”1 Asıl hayat...
Doğru ve güvenilir olmayı hayatımıza ilke edinelim!
Doğruluk; 'Allah'ın emrine uygun bir yol takip etmek ve insanların haklarına riâyet etmek” demektir. Bu nedenle Hz. Peygamber doğru, dürüst ve güvenilir kişiydi. Asla yalan söylemezdi. O, asla doğruluktan ayrılmamıştır. Doğru...
Tevazu sahibi olmak
Tevazu, büyüklenmemek, gösterişsizlik ve alçak gönüllülüktür. Tevazu sahibi kimselere 'mütevazı insan” denir. Hz. Peygamber, herkese karşı mütevazı bir kişiydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de: 'Sana tabi olan mü'minlere...
ADALETTEN AYRILMAMAK
Adâlet; düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıktan uzaklaşma, orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamında bir terimdir. Adalet, en genel anlamıyla hakkı gözetmek, dürüst davranmak...
Hz. İbrahim denilince, aklımıza gelenler
Hz. İbrahim denilince akla 'teslimiyet” gelir 'Rabbi İbrâhim'e 'müslüman ol!” dediğinde, 'Âlemlerin rabbine teslim oldum, müslüman oldum” (2/Bakara, 131) diyerek bu dâvete icâbet etmiştir. salih müminler Allah'a...
Merhamet etmeyene merhamet edilmez!
Şefkat ve merhamet, herkesin iyiliğini isteyip onlara yardım etme arzusu duymadır. Merhamet tüm insanlar ve tüm canlılar için dünyayı güvenli bir yer kılma duyarlılığına sahip olmadır. Herkese ve her şeye anlayış, acıma ve şefkatle yaklaşmadır....
Ahlakımızı güzelleştirelim!
İnsanın yaratılış gayesini bildirerek iki cihan mutluluğuna erişmenin şartlarını gerçekleştirme, ahlâkın başta gelen gayesidir. Müslümanın temel görevi Allah'a kulluktur. Bu kulluk esasları içerisinde ahlâkın büyük bir yeri vardır....
Hz. Peygamber’in çocuklara verdiği değer (2)
6. Hz. Peygamber (s.a.v.) Çocuklar Arasında Ayırım Yapılmasını İstemezdi Hz. Peygamber (s.a.v.) çocuklar arasında eşit davranılmasını emretmiş, hediye vermekte çocuklar arasında adil olunmasını istemiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.), öncelikle...
Hz. Peygamber’in çocuklara verdği değer (1)
Çocuk sahibi olmak, anne ve babalar için en büyük nimetlerden biridir. İslâm dinî, Müslümanların meşru yoldan çocuk sahibi olmalarını teşvik etmiş, bu sebeple de evlilik müessesesini kurmuştur. Amaç; kendisi, ailesi ve toplumu için faydalı...
Dünya Hayatını Anlamak (4)
Dünya Hayatını İyi Değerlendirmek Din, dünyada yaşanır, âhiret dünyada kazanılır. Dünya bir imtihan alanıdır, o yüzden dünyayı âhiret için yaşamalıdır. Ebedî saâdet bu dünyada kazanıldığı için dünya hayatı çok değerlidir....
Dünya Hayatını Anlamak (3)
Bilim adamları yüzyıllardır bu konuda ciddi araştırmalar yapmakta ve insanları daha uzun yaşatabilmenin bir formülünü bulmaya çalışmaktadırlar. Ancak ne var ki bugüne kadar bu çalışmalarda hiçbir gelişme kaydedilememiştir. Çünkü Allah...
Dünya Hayatını Anlamak (2)
Âyetlerde bahsedilen inanç sahipleri 'hayatın sadece bu dünya hayatından ibaret olduğunu” zanneden, öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden ateist, deist (dinsiz) ve materyalistlerdir. Bu anlayışta olanlar, bu dünyadan çok uzun bir süre ayrılmayacaklarını...
Dünya Hayatını Anlamak (1)
Rabbimiz Allah dünya hayatının gerçeği hakında şöyle beyan etmektedir: 'Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. (Asıl hayat, dünya hayatı değil) âhiret hayatı; işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi!”(1) Asıl hayat...
EMPERYALİZM VE ZAMANI ZORLAMAK
Geçen hafta telefonuma bir mesaj geldi. 'Hayırlı günler hocam, nasılsınız?” Ben de, 'Teşekkürler, Ortadoğu'da ve Türkiye'deki olaylar çok yoğun bir şekilde devam ediyor, takipte bile yetişemiyoruz.” diye yazdım. Oda...