Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Genç Neslin Manevi Sorunları (3)
Gençlik ve Ahlâkî Çöküntü Malum günümüzde ahlâkî çöküntü had safhaya ulaştı. Ahlâktan çok ahlâksızlığın ön plana çıktığı yaşayış tarzları gündemi meşgul ediyor. İnsanlar, dinî duyarlılık kazanmamış iseler, ahlakî...
Genç Neslin Manevi Sorunları (2)
Gencin Gaye Sorunu Günümüz gençliğinin en önemli sorunu,  yaratılış gayesinden habersiz olmalarıdır. Gençlik, bir nevi belirsizlik, arayış ve şekillenme dönemidir. Gençler arasında yaygın olarak kullanılan, 'hızlı yaşa genç...
Genç Neslin Manevi Sorunları (1)
Dünya hayatı insan için; çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık gibi belli başlı dört devreden oluşur. Bunlardan gençlik dönemi insan hayatının en sorunlu ve en kritik dönemidir. Çünkü genç insan için bu dönem, hemen her bakımdan,...
Evlilikte mutsuzluğun sebepleri (3)
29- Dedikodu. Aile mutluluğunun baş düşmanlarından bir tanesi de dedikodu alışkanlığıdır. Önemli sohbet ve okumaların ihmalinden kaynaklanan bu hastalık, mutluluğu dinamitlemektedir. Dedikodulara önem veren ailelerde huzur aramak hayaldir....
Evlilikte mutsuzluğun sebepleri (2)
13- Ailede psikolojik sorunlar. Ailede fertlerin psikolojik sorunlarına dikkat edilmelidir.  Anormal davranış sergileyen aile fertleri,  hiç vakit geçirmeden tedavi edilmelidir. 14- Bencillik. Günümüz insanı bencil. 'Benmerkezci”,...
Evlilikte mutsuzluğun sebepleri (1)
Günümüzde çiftlerin ilk bahanesi ‘şiddetli geçimsizlik' olsa da, bireyleri mutsuzluğa sürükleyen faktörlerin başında; kendileriyle barışık olmamaları ve kendi kapasitelerinin çok üstünde beklentileri olması geliyor. Evlilikte çeşitli...
Eşini tanımanın önemi
Yüce Allah insan neslinin devamı ve dünya hayatının daha huzurlu geçmesini temin maksadıyla, bir kadınla bir erkeğin helâl ve meşru yoldan evlenmelerini ve bir aile yuvası kurmalarını tavsiye etmiştir. Kurulan bu yuvada eşlerin acısıyla...
Yılbaşı kutlamaları neyin nesi? (1)
Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. Bu tür...
Yılbaşı kutlamaları neyin nesi? (1)
Yılbaşı kutlamaları denilince eski yılın sona erip yeni yıla geçildiği 31 Aralık/1 Ocak gecesi yapılan eğlence ve faaliyetler anlaşılır. Ancak yılbaşı eğlenceleri, ilk bakışta yeni yıla girişin kutlamaları gibi gözükmekle birlikte...
Eğitim, Öğretim ve İlim
Eğitim, insanın her çeşit öğrenme ameliyesini içine alan bir kavramdır. Eğitim, insanlara küçük yaştan itibaren, kişiliklerinin gelişip olgunlaşması için gerekli bilgilerin öğretilmesi, yararlı beceriler, iyi alışkanlıklar ve davranışlar...
Dünya hayatının cazibesi
Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: 'Nefsânî arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı düşkünlük insanlara süslü/cazip...
Dünya hayatının aldatması
Rabbimiz Allah dünya hayatının insanları aldatmaması, şeyta¬nın insanları kandırmaması için bizleri birçok âyette uyarmaktadır: 'Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına gü-vendirerek sizi kandırmasın.”...
Dünya hayatını anlamak (5)
Mü'minler olarak biz, dünya hayatında kazandıklarımızın gerçek sahibi olmadığımıza inanırız. Hikmet ehlinin ifadesiyle; Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi; Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan! Oyalanma vasıtası...
Dünya hayatını anlamak (4)
Çünkü hayat kısadır, ama insan ruhu Allah'ın dilemesiyle- sonsuza kadar yaşayacaktır. Sonsuzun yanında 60-70-80 senelik hayatın hiçbir kıymeti yoktur. Burada az bir zevk almak için sonsuz hayatı feda etmek ise elbette akılsızlıktır....
Dünya hayatını anlamak (3)
Yüce Allah, dünya hayatının kısa ve geçici olduğu hakkında şöyle buyurur:  'Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır?...
Ailede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İslâm'ın önemsediği en önemli kurumlardan bir tanesi aile kurumudur. Bu kurumun sağlıklı yürümesi için bir takım temel prensiplerin olduğu muhakkaktır. Müslüman aile yapısı, belli kurallar üzerine kurulmuştur. Bu kuralları şöyle...
Dünya hayatını anlamak (2)
Dünya Hayatı Kısa ve Geçicidir Dünya hayatı hakkında tarih boyunca birçok felsefî nazariye ortaya atılmış; hayatın başlangıcı, gayesi, anlamı konularında tutarsız ve insanı tatmin etmekten uzak çeşitli yorumlar yapılmıştır. Kur'ân-ı...
Dünya hayatına aldanmak!
Dünya hayatının imtihan yeri olduğunu, bu dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizi, iyi şeyler, doğru işler yapıldığında mükâfat; yanlış işler yapıldığında âhirette cezasını göreceğini düşünmeyen ve düşüncesini dünya...
Doğru ve güvenilir olmayı hayatımıza ilke edinelim!
Doğruluk; 'Allah'ın emrine uygun bir yol takip etmek ve insanların haklarına riâyet etmek” demektir. Bu nedenle  Hz. Peygamber doğru, dürüst ve güvenilir kişiydi. Asla yalan söylemezdi.  O, asla doğruluktan ayrılmamıştır....
Doğru ve güvenilir olmak
Doğruluk; lugatta, 'doğru olma hali, dürüstlük, sadâkat, hak, hidâyet, istikamet” anlamına gelir. Terim olarak ise, 'Allah'ın emrine uygun bir yol takip etmek ve insanların haklarına riâyet etmek” demektir.  Hz. Peygamber...
Çocuk ve Disiplin
Çocuğa Dayak Atmalı mı? Dayak, çocukları disiplin altına alabilmek için sık kullanılan metodlardan biridir. Yetişkinler çocuk üzerinde otorite kurabilmek için bazen biraz daha düşünüp daha iyi yollar aramaya gerek görmeden, bazen de doğru...
Çocuk ve Disiplin (1)
Disiplin, bireye kazandırılan alışkanlıklar yoluyla onu, kendisi ve çevresiyle uyumlu yaşamaya hazırlama sürecidir. Disiplin, sorumluluğu ve uyulması gereken kuralları öğretecek, iç denetim demek olan 'ahlâk gelişimini” sağlar. İç...
İman ve Güzel Davranışların Önemi
İnsanın yeryüzündeki ilk vazifesi kâinatı ve kendisini yoktan var eden, sayısız nimetler veren Allah'a iman etmesidir. Zaten insanın yaradılış gayesi,  Allaha inanmak, O'nu sevmek ve O'na iyi kul olmaktır. Allah Sevgisi imanın...
Çocuk Ve Disiplin (2)
Çocuğa Dayak Atmalı mı? Dayak, çocukları disiplin altına alabilmek için sık kullanılan metodlardan biridir. Yetişkinler çocuk üzerinde otorite kurabilmek için bazen biraz daha düşünüp daha iyi yollar aramaya gerek görmeden, bazen de doğru...
Çocuk ve disiplin (1)
Disiplin, bireye kazandırılan alışkanlıklar yoluyla onu, kendisi ve çevresiyle uyumlu yaşamaya hazırlama sürecidir. Disiplin, sorumluluğu ve uyulması gereken kuralları öğretecek, iç denetim demek olan 'ahlâk gelişimini” sağlar. İç...