Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Evlilikte geçimsizliğin nedenleri (2)
Rasûlullah (s.a.s.) bunu bildirmektedir: 'İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra bölük bölük askerlerini gönderir. Askerlerinin de rece ve makamca kendine en yakını, fitnesi en büyük olanıdır. Yardımcılarının biri gelir de: ‘Şöyle...
Evlilikte geçimsizliğin nedenleri (1)
İçinde yaşadığımız şu asırda, birçok aile yuvaları samimiyet ve muhabbetle kurulduğu hâlde, çok geçmeden eşler arasında geçimsizlikler, yaşanan sorunlar ve huzursuzluklar baş göstermede, yuvada sevgi ve muhabbet bağlarını gevşeterek,...
Dünya Hayatına Hırsla Kapılmak
Allah'a isyan ederek dünya hayatına hırsla kapılmak ve âhireti göz ardı etmek, cehennemle cezalandırılacak bir suçtur. Yüce Allah şöyle buyurur: 'İşte bunlar, âhireti verip dünya hayatını satın alanlardır; bundan dolayı azabları...
Dünya hayatının cazibesi
Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: 'Nefsânî arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı düşkünlük insanlara süslü/cazip...
Ailenin Temel Kuralları
slâm'ın önemsediği en önemli kurumlardan bir tanesi aile kurumudur. Bu kurumun sağlıklı yürümesi için bir takım temel prensiplerin olduğu muhakkaktır. Müslüman aile yapısı, belli kurallar üzerine kurulmuştur. Bu kuralları şöyle...
Duâ, huzur ve mutluluk kaynağıdır
Duâ, kişinin Allah'a yakarması ve O'ndan isteklerde bulunması demektir. Duâ, Allah'ın eşsiz büyüklüğü karşısında insanın kendi aczini ve ihtiyacını anlayarak hacetlerini O'na arz etmek ve yardım dilemektir. O'ndan...
Üzüntülerle, bela ve musıbetlerle imtihan
Bol rızık ve verilen nimetler birer sınama olduğu gibi, başa gelen üzüntü ve kederler, belâ ve musîbetler de birer imtihandır. (Bakara, 2/155) İnsana bazen iyilik halinin bazen sıkıntının isâbet etmesi aslında bir İmtihandır. İmtihan...
Lüks ve İsraf İlgisi
İsraf, dinî bir kavram olarak, insanın sahip bulunduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi demektir. İslâm, insanoğlunun yeme, içme ve harcama konusunda dengeli davranmasını istemiştir. Bir âyette, 'Ey âdemoğulları, her mescide gidişinizde...
Asırlara Göre Usuller Değişir Mi? (2)
İkincisi: Dinin zaruriyatı (zorunlulukları) ki içtihad onlara giremez. Çünkü kat'î ve muayyendirler (belirlidirler). Hem o zaruriyat, kut ve gıda hükmündedirler; şu zamanda terke uğruyorlar ve tezelzüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti...
Asırlara Göre Usuller Değişir Mi? (1)
Kadınlara özgürlük adı altında yürütülen ve temelde aile yapımızı felç etmek için yürütülen çalışmalarda ahlak yoksunu Sabetaist fitne hareketine destek her yerden geliyor. Bu konuda çeşitli makaleler yazarak kadını yuvalarından çıkarmanın...
Akıllı Olmak!
Akıl, insanın düşünme, bilme, davranışını belirleme, denetleme ve yargılaması, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayrıt etmesi ile ilgili kabiliyetidir. Akıl; düşünmeyi, bilmeyi ve anlamayı sağlayan çok önemli...
Mutluluk Özlemi
Bütün  insanların  bu dünyadaki amacı mutlu olmak. İnsanların en çok istediği, sürekli peşinden koştuğu şey mutluluktur. Mutluluk her insanın özlemidir. Saadete kavuşmak ve mesut olmak; İnsanlar için hayat boyunca hedefledikleri...
Asr-ı Saadet
'Mutluluk devri” anlamına gelen 'asr-ı saadet” terimi, Hz. Muhammed (s.a.s.)''in Peygamberliğinden vefatına kadar geçen süreyi ifade eder. Asr-ı saadetin temel özelliği âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a....
Mutlu ve Huzurlu Olmak (1)
Bugün geçmişe göre daha fazla imkâna ve daha fazla teknolojiye ve gelire sahibiz. Günümüz insanı, çeşitli imkânlara sahip olduğu halde mutlu değildir. Mutluluk, para, mal-mülk, makam, şan-şöhret gibi şeyleri elde etmekte aranıyor. Para,...
DEMOKRASİLERDE PAR-LA-MEN-TO
Demokrasinin danışma meclislerine, 'Parlamento” denilir. İsim kökeni İtalyanca 'parlare” den türemiş, 'konuşulan yer ' demektir. Ayrıca birtakım dil bilimcileri, Fransızca'daki 'parler (konuşmak) fiili ile 'mentir”...
Dünya Hayatı Bir İmtihandır
Sözlükte; denemek, tecrübe etmek, sınamak anlamlarına gelen imtihan; İslâmî bir terim olarak; Allah Teâlâ'nın insanları dünya hayatında hayır ve şerle imtihan ederek, sabır ve teslimiyet gösterenleri âhirette mükâfatlandırması,...
Dünya Hayatını Anlamak (5)
Önemli olan bizim bu dünyada emanetçi olduğumuzu fark etmektir. Bu şuurda olan insan, geçici olan dünyaya hırsla bağlanmamaya ve ebedi hayatını mahvedecek yanlışlıklar yapmamaya çalışır. Mü'minler olarak biz, dünya hayatında kazandıklarımızın...
Dünya Hayatını Anlamak (4)
Tabiî ki, zevklerine, ke¬yif¬lerine ulaşmak için yapılan yanlışlıklar, haksızlıklar, hırsızlıklar, ahlâksızlıklar,  içki, kumar, zinâ onlar için kâr değil, zarardır. Elbette bu yaptıkları yanlışlıkların, günahların, haramların...
Dünya Hayatını Anlamak (3)
Yüce Allah, dünya hayatının kısa ve geçici olduğu hakkında şöyle buyurur: 'Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır?...
Dünya Hayatını Anlamak (2)
Dünya Hayatı Kısa ve Geçicidir Dünya hayatı hakkında tarih boyunca birçok felsefî nazariye ortaya atılmış; hayatın başlangıcı, gayesi, anlamı konularında tutarsız ve insanı tatmin etmekten uzak çeşitli yorumlar yapılmıştır. Kur'ân-ı...
Dünya Hayatını Anlamak (1)
Rabbimiz Allah dünya hayatının gerçeği hakında şöyle beyan etmektedir: 'Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. (Asıl hayat, dünya hayatı değil) âhiret hayatı; işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi!”1 Asıl hayat...
Üzüntülerle, bela ve musıbetlerle imtihan
Bol rızık ve verilen nimetler birer sınama olduğu gibi, başa gelen üzüntü ve kederler, belâ ve musîbetler de birer imtihandır. (Bakara, 2/155) İnsana bazen iyilik halinin bazen sıkıntının isâbet etmesi aslında bir İmtihandır. İmtihan...
Eşini tanımanın önemi
Yüce Allah insan neslinin devamı ve dünya hayatının daha huzurlu geçmesini temin maksadıyla, bir kadınla bir erkeğin helâl ve meşru yoldan evlenmelerini ve bir aile yuvası kurmalarını tavsiye etmiştir. Kurulan bu yuvada eşlerin acısıyla...
HZ. PEYHAMBER’İN ÇOCUKLARA VERDĞİ  DEĞER (2)
6. Hz. Peygamber (s.a.v.) Çocuklar Arasında Ayırım Yapılmasını İstemezdi Hz. Peygamber (s.a.v.) çocuklar arasında eşit davranılmasını emretmiş, hediye vermekte çocuklar arasında adil olunmasını istemiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.), öncelikle...
HZ. PEYHAMBER’İN ÇOCUKLARA VERDĞİ DEĞER (1)
Çocuk sahibi olmak, anne ve babalar için en büyük nimetlerden biridir. İslâm dinî, Müslümanların meşru yoldan çocuk sahibi olmalarını teşvik etmiş, bu sebeple de evlilik müessesesini kurmuştur. Amaç; kendisi, ailesi ve toplumu için faydalı...