Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Güzel geçimli olmak
Hz. Peygamber, devamlı güler yüzlü ve güzel sözlü idi. Herkesle iyi geçinirdi. İnsanlara çok iyi davranırdı. (Müslim, Fedail 53) Hz. Peygamber, hayatı boyunca çevresine, arkadaşlarına ve insanlara karşı hep yumuşak davranmış ve onları...
İnsan Gerçeği
Bütün insanları yoktan var edip yaratan, sayısız nimetleriyle yaşatan Allah Teâlâ, insanları en güzel bir şekilde yaratmıştır. Rab¬bimiz Allah (c.c.) bunu Kur'ân-ı Kerim'de şöyle belirtiyor: 'Biz insanı en güzel biçimde...
ÇOCUĞA GÖRGÜ KURALLARINI ÖĞRETMEK (1)
Görgü kuralları, insanlar arasındaki ilişkileri, karşılıklı sevgi, saygı ilkesi çerçevesinde düzenleyen kurallardır. Görgü kurallarının pratik bir amacı da, insanlar arası ilişkilerde karışıklığı, düzensizliği ve keyifliliği...
ÂHIRETE İMANIN ÖNEMİ (2)
5- İnsanın hayatını anlamlandırma isteği ve âhiret inancı. İnsan akıllı, düşünen ve bilen bir varlıktır. Yaratılışından getirdiği anlama, bilme, merak etme duygusu gereği olarak kendi kendine bazı sorular sormuş ve bunların cevabını...
ÂHIRETE İMANIN ÖNEMİ (1)
Âhirete imanı gerekli kılan pek çok neden vardır. En başta Allah'ın ilk peygamber Hz. Âdemden beri gönderdiği peygamberler, ölüm sonra hayattan, kıyametten, haşirden, hesab gününden, cennet ve cehennemden söz etmişlerdir. Akıl âhiretin...
Dünya hayatı bir imtihandır
Sözlükte; denemek, tecrübe etmek, sınamak anlamlarına gelen imtihan; İslâmî bir terim olarak; Allah Teâlâ'nın insanları dünya hayatında hayır ve şerle imtihan ederek, sabır ve teslimiyet gösterenleri âhirette mükâfatlandırması,...
Ailenin Temel Kuralları
slâm'ın önemsediği en önemli kurumlardan bir tanesi aile kurumudur. Bu kurumun sağlıklı yürümesi için bir takım temel prensiplerin olduğu muhakkaktır. Müslüman aile yapısı, belli kurallar üzerine kurulmuştur. Bu kuralları şöyle...
Anne Hakkı ve Sevgisi
Akıl ni'meti ile donatılan insanoğlunun önemli görevleri vardır. Bunların başında Allah'a kulluk ve ana-babayı sevmek, onara karşı sorumluluklarımnızı yerine getirmek gelmektedir. Bu yüzden dinimiz hassaten anneye ve anne sevgisine...
Mutluluk Özlemi
Bütün insanların bu dünyadaki amacı mutlu olmak. İnsanların en çok istediği, sürekli peşinden koştuğu şey mutluluktur. Mutluluk her insanın özlemidir. Saadete kavuşmak ve mesut olmak; İnsanlar için hayat boyunca hedefledikleri bir istektir....
Gerçek Kardeşlik
İslâm dinine inanan her insan, mü'mindir. Mü'minler de kardeştir. Bu gerçeği Allah Teâlâ şöyle bildirmektedir: 'Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete...
Her insanın bir dini mi var!!! (1)
Öyle olmalı ki...her kul kendi hesabını verecek, diye mi düşünüyoruz!!Acaba.... Din nedir...? Dinimizi ya da dinleri.... Öğrenmemiz mi lazım? Öğrenmek için bir kişiye ihtiyaç mı olmalı...? Ne kadar karışık...böyle olmamalı!!! Din;”Yaratan...
Hz. Peygamber’in çocuklara verdiği değer (2)
6. Hz. Peygamber (s.a.v.) Çocuklar Arasında Ayırım Yapılmasını İstemezdi Hz. Peygamber (s.a.v.) çocuklar arasında eşit davranılmasını emretmiş, hediye vermekte çocuklar arasında adil olunmasını istemiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.), öncelikle...
Hz. Peygamber’in çocuklara verdiği değer (1)
Çocuk sahibi olmak, anne ve babalar için en büyük nimetlerden biridir. İslâm dinî, Müslümanların meşru yoldan çocuk sahibi olmalarını teşvik etmiş, bu sebeple de evlilik müessesesini kurmuştur. Amaç; kendisi, ailesi ve toplumu için faydalı...
Tevazu sahibi olmak
Tevazu, büyüklenmemek, gösterişsizlik ve alçak gönüllülüktür. Tevazu sahibi kimselere 'mütevazı insan” denir. Hz. Peygamber, herkese karşı mütevazı bir kişiydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de: 'Sana tabi olan mü'minlere...
DAVET BİLİNCİ (6)
6. Davetçilere Tafsiyeler 1- Davetçi, öncelikle doğru inanç, ibadet ve güzel ahlâk sahibi olmalı. İslâm'ı doğru bir şekilde öğrenmeli, yaşamalı ve nebevî usulle davet ve tebliğ etmeli. Çünkü davet, insanları dünya ve âhiret mutluluğuna...
DAVET BİLİNCİ (5)
Rasûlullah (s.a.s.): İbn Ebu Cafer (r.a)'den, Rasûlullah (s.a.s.) Muâz (r.a.)'a 'dini öğ¬retsin diye” gönderdiği zaman ona şöyle buyurdu: 'Allah Te¬âlâ'nın, senin sebebinle bir tek adama hidâyet etmesi, senin için...
Davet Bilinci (4)
Davet, Allah'ın emri ve Rasûlullah'ın sünnetidir. Bu nedenle davet, mü'minler için çok önemli bir görevdir. Müslüman Ümmtein akıllı ve ergen her ferdi, erkek olsun kadın olsun bu görev ile mükelleftir. Bu mukaddes görev sadece...
Devlet Bilinci 3
3. Davet Görevi Davet, tebliğ, Hz. Âdem'le başlamış, öneminden hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar gelmiştir. Kur'an'da şöyle buyrulur:  'Rabbine davet et.” (Kasas, 28/87)  'Hikmetle, güzel öğütle...
Devlet Bilinci (2)
 2. İslâm'da Davetin Önemi Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: '(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ‘Ben müslüman¬lardanım' diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” (Fussilet, 41/33) 'İşte bunun...
DAVET BİLİNCİ (1)
1. Davet; Anlam ve Mâhiyeti Davet: ‘Davet' kelimesi Arapça'da masdar olup sözlükte; çağırmak, seslenmek, nida etmek, duâ ya da bedduâ etmek, adlandırmak demektir. Ayrıca davet aynı kökten bir isim olarak, çağrı, nidâ, da'vâ,...
Hz. Peygamber’in Hoşgörüsü ve Affediciliği
Hoşgörü; Hatalara göz yummak, görmezlikten gelmek demektir. Hoşgörülü ve esnek olmak, hayata karşı olumlu, ılımlı bir tavır takınmaktır. Tolerans diye de ifade edilen hoşgörü ve müsamahayı, dinin esaslarından taviz vermek şeklinde...
Güzel Ahlâk Mutlu Olmayı Sağlar
İnsanın yaratılış gayesini bildirerek iki cihan mutluluğuna erişmenin şartlarını geçekleştirme, ahlâkın başta gelen gayesidir. Müslüman'ın temel görevi Allah'a kulluktur. Bu kulluk esasları içerisinde ahlâkın büyük bir yeri...
Çocuğa görgü kurallarını öğretmek (3)
27. Ellerin kirli olması: Kirli ellerle sofraya oturmamasını öğretin. 28. Arkadaş ilişkileri: Arkadaşlarıyla iyi geçinmesini öğretin. 29. Oyuncaklarını paylaşmak: Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşması için onu motive edin. 30. Çöp...
Çocuğa görgü kurallarını öğretmek (2)
7. Dedikodu ve yorum: Başkaları hakkında dedikodu yapmaması gerektiğini, özellikle fiziksel engelli insanlar hakkında olumsuz yorum yapamayacağını ancak başkalarına iltifat edilebileceğini anlatın. 8. 'Nasılsın” dendiğinde onunda sorması...
Mal, Mülk, Servet Tutkusu
Müslümanların zihin dünyasında bir kırılma olarak beliren dünyevîleşme, çok boyutlu alanlarda tezahür etse de temelde üç ana eksende kendisini gösteriyor. Birincisi makam-mevki tutkusu, ikincisi mal-mülk ve servet tutkusu, üçüncüsü karşı...