betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
İhlaslı kişilerin vasıfları (2)
Ameller Niyetlere Göredir Yapılan işlerin Allah rızasına dayanması gerekir. Peygamberimiz (s.a.s.) 'Ameller ancak niyetlere göre karşılık bulur” (Buhârî, İman 41)  buyurarak yapılan işte ni­ye­tin ne kadar önem arz ettiğini...
İhlaslı kişilerin vasıfl arı (1) 
Bir Müslüman için hayatta en büyük hedef Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Allah'ın rızasını kazanmak da ancak ihlâsla/ samimiyetle mümkün olur. İhlâs, Bir şeyi saf, temiz ve arıtılmış hale getirmek, gösterişi bırakmak...
Mânevî temizlik
Temizlik bedeni maddî kirlerden, ruhu manevî kusurlardan arındırmaktır. Müslümanın bedeni, fiziki çevresi, kalbi temiz olmalıdır. Mânevî temizlik, kişinin kalbini kötü duygu ve düşüncelerden, bedenindeki organlarını günahlardan arındırmasıdır....
Şefkat göstermek
Şefkat: Allah'ın yarattığı canlılara karşı insanda varolan acıma, merhamet etme duygusudur. Merhamet kelimesi ise; şefkat gösterme, acıma, yumuşak huylu olma, affetme, bağışlama, iyilik etme manalarına gelmektedir. Şefkat ve merhamet...
Genç nesle tavsiyeler
İnsan hayatının en verimli çağı gençlik çağıdır. Gençlik, kişinin enerji dolu ve hareketli olduğu en dinamik çağıdır.  Özetle gençler şu hususlara dikat etmelidirler: 1- Gençler, yaratılış gayesini bilmeli ve ona uygun yaşamaya...
Adaletten şaşmamak!
Adâlet; düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıktan uzaklaşma, orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamında bir terimdir. Adalet, en genel anlamıyla hakkı gözetmek, dürüst davranmak...
İslâm’da kadının yeri (2)
İslâm döneminin başlamasıyla, kadının değeri layık olduğu dereceye yükselmiş ve eğitimde, sağlıkta, sosyal-siyasi-ticari birçok alanda yeri netleşmiştir. İslâm'a göre kadın; anne, eş ve evlattır. Bu itibarla kadın her türlü...
İslâm’da kadının yeri (1)
İslâm dinî, gerek İslâm öncesi Arap toplumundaki dinî anlayış gerekse yerleşmiş örf ve âdetlere nisbetle kadının sosyal, ekonomik ve hukukî konumunda önemli değişiklikler yapmıştır. Kur'ân, insan olması bakımından kadını erkekle...
Mülk sevdası
Müslümanların zihin dünyasında bir kırılma olarak beliren dünyevîleşme, çok boyutlu alanlarda tezahür etse de temelde üç ana eksende kendisini gösteriyor. Birincisi makam-mevki tutkusu, ikincisi mal-mülk ve servet tutkusu, üçüncüsü karşı...
Akıl, en büyük insani güçtür
Akıl, insanın düşünme, bilme, davranışını belirleme, denetleme ve yargılaması, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayrıt etmesi ile ilgili kabiliyetidir. Akıl; düşünmeyi, bilmeyi ve anlamayı sağlayan çok önemli...
Aile iletişiminde öncelik anne ve babada olmalı
Anne-baba ve çocuklardan oluşan aile, insanlığın sosyal ve kültürel gelişmesinin her basamağında yer alan ve milletin geleceğini belirleyen bir temel kurumdur. İnsanın en mutlu ve en huzurlu olduğu yer aile ocağıdır. Hiç şüphesiz huzurlu...
İnsanlar ahlâklarını düzeltmeli
İnsanın yaratılış gayesini bildirerek iki cihan mutluluğuna erişmenin şartlarını gerçekleştirme, ahlâkın başta gelen gayesidir. Müslümanın temel görevi Allah'a kulluktur. Bu kulluk esasları içerisinde ahlâkın büyük bir yeri vardır....
Gencin kimlik sorunu
Günümüz gençliğinin en önemli sorunu,  yaratılış gayesinden habersiz olmalarıdır. Gençlik, bir nevi belirsizlik, arayış ve şekillenme dönemidir. Gençler arasında yaygın olarak kullanılan, 'hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı...
Çocuklarımıza namaz eğitimi
Allah Teâlâ'ya ibadet yapmak için yaratılan insan, (Zariyat, 51/56) bu temel görevini yerine getirirse dünyada da âhirette de huzur ve mutlu­luğa kavuşur. İbadet, gönülden ve isteyerek Allah Teâlâ'ya saygı göstermek ve O'na...
İslamın kurallarına uymak gerekir
Rabbimiz Allah dünya hayatının insanları aldatmaması, şeytanın insanları kandırmaması için bizleri birçok âyette uyarmaktadır: 'Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.”...
Ahiret hayatı bâkidir (2)
Kısaca, dünyevîleşme hastalığına tutulan insanlar, dünyada  zevkli, keyifli bir yaşantıdan başka bir şey düşünmezler. Başlangıçta meşrû amaçları gerçekleştirmek için sadece bir araç olarak telâkki edilen dünya malı, sonunda...
Ahiret hayatı bâkidir (1)
Bu dünyada en önemli konu; hayatı anlamak ve anlamlandırmaktır. Hayatı anlamak; yaratılış gayesini  bilmekle olur. Hayatı anlamlandırmak ise; yaratılış gayesine uygun yaşamakla, yani inanç ibadet ve güzel ahlâk sahibi olmakla mümkündür....
Peygamberimiz sade yaşardı
Sadelik kavramı, 'düz, basit, yalın, gösterişsiz, süssüz, karışıksız, katkısız, süsü, gösterişi olmayan, yalın, süsten, püsten arınmışlık” anlamlarına gelmektedir. Sade hayat israf etmeden, haddi aşmadan yaşamaktır. İhtiyacımız...
Bilgisayarın etkileri
Yirminci yüzyılın önemli buluşlarından biri olan bilgisayar, insan yaşamında giderek önemli bir yer almaya başlamıştır. Çocuk ve genç açısından bakıldığında, bilgisayarın, iyi değerlendirildiği takdirde eğitim ve gelişime olumlu...
Ergenlik kaygıları
Ergenlik dönemi bireyin kendisi ile ilgilendiği dönemdir. Bu, ergenlerin kaygılarının, sıkıntılarının çeşitliliğinden anlaşılır. Kaygı konularını şöyle sıralayabiliriz: Sağlıkla ilgili kaygılar: Yeterli uyumamak, gevşeyip rahatlayamamak,...
İletişimde önemli olan bilgi alışverişi
İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için karşılıklı yaptıkları bilgi alışverişine iletişim denir. İletişimde önemli olan bilgi alışverişinin karşılıklı olmasıdır. Anne baba çocuklarına, amirler memurlarına sadece emir veriyor...
Güzel davranışlar ve kazancı (3)
Demek ki iyi bir Müslüman'ın eliyle, diliyle veya herhangi bir şekilde müslümanlara zararı dokunmaması gerekir. Müslüman kişi, insanlara zararlı değil; faydalı olmalıdır. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuş­tur: 'Hiçbiriniz...
Güzel davranışlar ve kazancı (2)
Peygamberimiz (s.a.s.)'e 'İman ne­dir ?”diye sorulduğunda şöyle beyan etmiştir:'İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına inanmaktı....
Güzel davranışlar ve kazancı (1)
İnsanın yeryüzündeki ilk vazifesi kâinatı ve kendisini yoktan var eden, sayısız nimetler veren Allah'a iman etmesidir. Zaten insanın yaradılış gayesi,  Allaha inanmak, O'nu sevmek ve O'na iyi kul olmaktır. Allah Sevgisi imanın...
İnsanlar birbirleriyle  imtihan oluyor
Allah Teâlâ şöyle buyurur: 'Bazınızı bazınızla imtihan edeceğiz!” (En'âm, 6/53)    Evet, Allah (c.c.) bizi pek çok şeylerle  imtihan etmektedir. İşte bu imtihanlardan biri de bazımızın bazımızla imtihan...