betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Güzel geçinmek (4)
Dinimiz ise zinâyı kesin bir şekilde yasaklamıştır. Zira Kur'ân-ı Kerim'de, 'Zinâya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur” (İsrâ 17/32)  buyrulmaktadır. Sadakat, iffetten ayrı...
Güzel geçinmek (3)
3- Sabır Evlilik, bir bakıma sorumluluk yüklenmektir. Sorumluluğu artan kişinin haliyle yükü de artmıştır, rolleri de. Görev ve sorumluluğu artan eşler ailede haliyle bekârlık dönemine göre daha çok yorulabilecektir. Yorulan çiftlerin stresi...
Güzel geçinmek (2)
Evlilikler, Allah için olmazsa, eşler birbirlerini Allah için sevmezse, ruhsal birliktelik, gönül birlikteliği, şefkat güzelliğine bağlı birliktelik, âhiret inancına bağlı birliktelik olmaz. Kadın ya da erkek o zaman bir meta gibi olur. Bir...
Güzel geçinmek (1)
Allah Teâlâ şöyle buyurur: 'Kadınlarla iyi geçinin.” (Nisâ, 4/19) Rasulullah (s.a.s.)'de şöyle bildirmektedir: 'Mü'minlerin iman yönünden en mükemmel olanı, ahlâken en iyi olanıdır ve sizin en hayırlınız da kadınlara...
Dünya hayati bir övünmedir
Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor: 'Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, ‘(eğlence türünden) tutkulu bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir ‘çoğalma-tutkusu'dur. Bir yağmur...
Çocuk Eğitiminde Aile Bireylerinin Görevi
Çocuğun sağlıklı yetişmesi, düzenli bir eğitim alması ve hayatında başarılı olması için, huzurlu bir aile ortamına ihtiyacı vardır. Aileyi bir bütün olarak kabul edersek, aile fertleri de bu bütünün vazgeçilmez parçalarıdır. Parçalarla...
Sâlih Amel
Amel-i Sâlih (Sâlih Amel) Ne Demektir? İyi, güzel, faydalı, sevaba ve Allah'ın rızâsına sebep olacak, haram sınırına girmeksizin kişinin iman, iyi bir niyet ve ihlâs ile yapmış olduğu davranışlara amel-i sâlih denir. 'Amel”...
Çocuk bir hazinedir
Evlilikten sonra eşlerin en önemli beklentileri bir çocuğa sahip olmaktır. Anne ve baba olmak bir aile için en büyük mutluluktur. Çocuklarımız hayatımızın süsü, evimizin neşesi, gözümüzün nurudur/aydınlığıdır ve hayatımızın en...
Takvâ
Takvâ:  Sözlükte, korunmak, sakınmak demektir. Terim olarak da, Allah korkusundan  dolayı  günah işlemekten şiddetle kaçınmak, Allah'ın emirlerini tutup, haramlardan, günahlardan ve şüpheli şeylerden  sakınmaktır....
Komşuluk
Bize, aile ve akrabalarımızdan sonra en yakın insanlar komşularımızdır.  Komşularımızla çok iyi geçinmek İslâm'ın emridir. Allah Teâlâ komşularımıza iyi davranmamızı emretmektedir. 'Allah'a ibadet edin ve O'na...
Dinimizde Zulm  yasaktır
Adâlet; düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıktan uzaklaşma, orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamında bir terimdir. Adalet, en genel anlamıyla hakkı gözetmek, dürüst davranmak...
Tedbir almak
Sözlükte, 'işi başkasına havâle etmek, güvenmek, dayanmak” anlamlarına gelen ‘tevekkül' terim olarak, yapılacak herhangi bir işte hedefe ulaşmak için gerekli olan, alınması gereken tedbirleri aldıktan ve yapacak başka bir şey...
Erkeğin eşine karşı görevleri
Bir aile yuvası çatısı altında buluşan esler, evlendikleri andan itibaren karşılıklı bir takım hak ve sorumluluklar altına girerler. Kur'ân'da Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır: '... Erkeklerin kadınlar üzerindeki...
Evlenmemek veya geç evlenmek
Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim'de: 'Size, onlarla huzur ve sukunete ermeniz için, kendi cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi, O'nun kudretinin alametlerindendir. Bunda düşünen bir toplum için işaretler...
İslâm’ın yasakladığı bazı alışkanlıklar
Günümüzde sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı ve kumar her geçen gün biraz daha artmaktadır. Gençlik aynı zamanda kişilik yapısının oluştuğu, iyi ve kötü alışkanlıkların kazanıldığı bir devredir. Birçok zararlı alışkanlık gençlik...
Çocukları  zararlı alışkanlığa sürükleyen nedenler
Zararlı alışkanlıklar; Sürekli yapıldığı için artık alışkanlık haline gelen, insana maddî-mânevî zarar verme özelliği bulunan alışkanlıklardır. İnsanın ruh ve beden sağlığını bozan şeylerin başında zararlı alışkanlıklar...
İman Ve Sâlih Amel
İnsanın yeryüzündeki ilk vazifesi kâinatı ve kendisini yoktan var eden, sayısız nimetler veren Yüce Allah'a iman etmesidir. Zaten insanın yaradılış gayesi, Allah'ı tanımak ve inanmak, O'nu sevmek ve O'na kul olmaktır. 'Allah...
Ahlâk
Malum günümüzde ahlâkî çöküntü had safhaya ulaştı. Ahlâktan çok ahlâksızlığın ön plan çıktığı yaşayış tarzları gündemi meşgul ediyor.  İnsanlar, dinî duyarlılık kazanmamış iseler, ahlakî konularda sorunlar olur; İçki,...
İlim
Toplumların maddi ve mânevi alanda yükselmelerini sağlayan en önemli sebeplerden biri ilimdir. Bu nedenle dinimiz ilme büyük önem vermiştir. İslâm Dini, ilme ve bilgiye gerektiği değeri vermiş ve bilgiye ulaştıracak bütün meşru yolları...
Gençlik dönemi
En iyi şekilde yaratılan insanoğlunun, hayatında ki en önemli dönem, gençlik dönemidir. Gençlik dönemi, enerjinin, aksiyonun, verimliliğin doruğa çıktığı, topluma ve fertlere faydalı olmanın, dünya ve ahiret için çalışmanın mümkün...
Gençlik dönemi
En iyi şekilde yaratılan insanoğlunun, hayatında ki en önemli dönem, gençlik dönemidir. Gençlik dönemi, enerjinin, aksiyonun, verimliliğin doruğa çıktığı, topluma ve fertlere faydalı olmanın, dünya ve ahiret için çalışmanın mümkün...
Dünya hayatının insanları aldatması
Dünya hayatının imtihan yeri olduğunu, bu dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizi, iyi şeyler, doğru işler yapıldığında mükâfat; yanlış işler yapıldığında âhirette cezasını göreceğini düşünmeyen ve düşüncesini dünya...
Aileye İyi davranmak
Görüldüğü üzere Rabbimiz, anne-babamızı üzmek, onlara sert davranmak, kalplerini incitmek bir yana; ana-babamıza karşı en ufak bir hoşnutsuzluk göstermeyi, ana-babamıza Öf bile demeyi yasaklamıştır. Yüce Allah anne-babaya karşı son derece...
Kadına verilen değer
İslâm dinî, gerek İslâm öncesi Arap toplumundaki dinî anlayış gerekse yerleşmiş örf ve âdetlere nisbetle kadının sosyal, ekonomik ve hukukî konumunda önemli değişiklikler yapmıştır. Kur'ân, insan olması bakımından kadını erkekle...
Hayatı Sade Yaşamak
Sadelik kavramı, 'düz, basit, yalın, gösterişsiz, süssüz, karışıksız, katkısız, süsü, gösterişi olmayan, yalın, süsten, püsten arınmışlık” anlamlarına gelmektedir. Sade hayat israf etmeden, haddi aşmadan yaşamaktır. İhtiyacımız...