betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Üç Kutsal Mekânın Özellikleri (2)
Resulullah (s.a.s.) bu minberin üzerine çıktığı zaman şöyle demişti: 'Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim de Cennet bahçelerinin üzerindedir.” (Ahmed b. Hanbel, c. 2, s. 36) Bu hadisler, Mescid-i Nebevî'nin,...
Üç Kutsal Mekânın Özellikleri (1)
Mescid-i Harâm Mescid, secde edilen, namaz kılınan yer. Mescitler Allah Teâlâ'ya ibadet için namaz kılmak, hutbe okumak ve vaaz edilmek üzere yapılır. Küçük camilere mescid denilmektedir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: 'Allah'a...
Ahlakımızı güzelleştirelim!
İnsanın yaratılış gayesini bildirerek iki cihan mutluluğuna erişmenin şartlarını gerçekleştirme, ahlâkın başta gelen gayesidir. Müslümanın temel görevi Allah'a kulluktur. Bu kulluk esasları içerisinde ahlâkın büyük bir yeri vardır....
Sıkıntılarla İmtihan
Bol rızık ve verilen nimetler birer sınama olduğu gibi, başa gelen üzüntü ve kederler, belâ ve musîbetler de birer imtihandır. (Tevbe, 9/126; Hacc, 22/11) İnsana bazen iyilik halinin bazen sıkıntının isâbet etmesi aslında bir imtihandır....
İnsan Gerçeği-(4)
Görüldüğü gibi, Kur'ân-ı Kerim'e göre insanın iki ayrı cephesi vardır. Hayır ve şer tarafı. Kur'ân-ı Kerim'de sayılan iyi, üstün özellik ve kabiliyetler insanın özünde potansiyel olarak mevcuttur. İnsan, bunları...
İnsan Gerçeği-(3)
Kur'ân-ı Kerim'de İnsan Kur'ân-ı Kerim, insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an'ın ek­seninde insan vardır. Her âyet insanla ilgilidir. İnsanı en iyi tanıyan onun yaratıcısı olduğundan, kulların kılavuzu şeklinde,...
İnsan Gerçeği-(2)
Mü'minlerin nazarında insan, Allah (c.c.) katında kıymetli bir mahlûktur. Allah (c.c.) onu en güzel şekilde yaratmış ve ona kendi ruhundan üflemiştir. 'Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım, onu...
İnsan Gerçeği-(1)
Bütün insanları yoktan var edip yaratan, sayısız nimetleriyle yaşatan Allah Teâlâ, insanları en güzel bir şekilde yaratmıştır. Rab­bimiz Allah (c.c.) bunu Kur'ân-ı Kerim'de şöyle belirtiyor: 'Biz insanı en güzel biçimde...
Adaletten ayrılmamak!
Adâlet; düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıktan uzaklaşma, orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamında bir terimdir. Adalet, en genel anlamıyla hakkı gözetmek, dürüst davranmak...
Güzel Ahlâklı Olmaya Özen Gösterelim!
İnsan, ahlâk sayesinde iyiye ve doğruya yönelir. Güzel ahlâk sayesinde insanın maddî ve mânevî yapısı bir âhenk içinde terbiye edilmiş olur. Kişi sadece kendisini geliştirmiş, korumuş olmaz; aynı zamanda toplumun korunmasında ve gelişmesinde...
Kur’ân Ve Sünnetin Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi (2)
Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Sünnet; takip edilmesi âdet olan yol, gidişât demektir. Sünnet yalnızca Peygamberimiz (s.a.s.)'den rivâyet edilen, Peygamberimiz (s.a.s.)'in Kur'an dışında beyan ettiği, açıkladığı şeylerdir....
Kur’ân Ve Sünnetin Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi (1)
Allah tarafından gönderilen İlâhî kitapların sonuncusu olan Kur'ân-ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)'e indirilmiştir. İnsanlara ne için yaratıldıklarını, dünya hayatına neden geldiklerini ve amaçlarının ne olduğunu,...
İman Ve Güzel Davranışların Önemi (3)
Demek ki iyi bir Müslüman'ın eliyle, diliyle veya herhangi bir şekilde müslümanlara zararı dokunmaması gerekir. Müslüman kişi, insanlara zararlı değil; faydalı olmalıdır. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuş­tur: 'Hiçbiriniz...
İman Ve Güzel Davranışların Önemi (3)
Demek ki iyi bir Müslüman'ın eliyle, diliyle veya herhangi bir şekilde müslümanlara zararı dokunmaması gerekir. Müslüman kişi, insanlara zararlı değil; faydalı olmalıdır. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuş­tur: 'Hiçbiriniz...
İman Ve Güzel Davranışların Önemi (1)
İnsanın yeryüzündeki ilk vazifesi kâinatı ve kendisini yoktan var eden, sayısız nimetler veren Allah'a iman etmesidir. Zaten insanın yaradılış gayesi,  Allaha inanmak, O'nu sevmek ve O'na iyi kul olmaktır. Allah Sevgisi imanın...
Çocuklarımıza İbadet Bilinci Kazandırmak (3)
Çocuk ve Duâ Duâ insan ile Allah arasındaki iletişimi sağlayan en önemli ibadettir. Bu nedenle ibadetlerin özü ve en değerlisidir. Duâ, kişinin Allah'a yakarması ve O'ndan isteklerde bulunması demektir. Çocuk duâ yolu ile Allaha...
Çocuklarımıza İbadet Bilinci Kazandırmak (2)
Müslüman, namazda Allah'ın huzurunda olmanın mânevî zevkini yaşar, dünya meşgalelerinden uzaklaşarak ruhen huzur bulur. Oruç; nefsin terbiye edilmesi ve insan iradesinin güçlendirilmesi! Zekât; toplumda ekonomik yapının düzenlenmesi...
Çocuklarımıza İbadet Bilinci Kazandırmak (1)
Allah Teâlâ'ya ibadet yapmak için yaratılan insan,(Zariyat, 51/56) bu temel görevini yerine getirirse dünyada da âhirette de huzur ve mutlu­luğa kavuşur. İbadet, gönülden ve isteyerek Allah Teâlâ'ya saygı göstermek ve O'na...
Çocuklarımıza İbadet Bilinci Kazandırmak (1)
Allah Teâlâ'ya ibadet yapmak için yaratılan insan,(Zariyat, 51/56) bu temel görevini yerine getirirse dünyada da âhirette de huzur ve mutlu­luğa kavuşur. İbadet, gönülden ve isteyerek Allah Teâlâ'ya saygı göstermek ve O'na...
Çocukta Sorumluluk Duygusunun Geliştirilmesi - (2)
Daha ufak, o yapamaz.” düşüncesiyle çocuklara görev vermemek, sorumluluk yüklememek hayata eksik hazırlanmalarına sebep olur. Aşırı kollanan, baskı altında tutulan ve sorumluluk verilmeyen çocuklar, pasif, içine kapanık, üzerine düşen...
Çocukta Sorumluluk Duygusunun Geliştirilmesi - (1)
Her anne babanın ideali, çocuklarını kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine güvenen bir birey olarak yetiştirmektir. Çocuğun kendi davranışlarının sorumluluğunu alması, yeterince büyüdüğünde birgün içinde kazanabileceği bir beceri...
Bağlılık
Bazı müslümanlar, herhangi bir cemaate körü körüne bağlanarak taassup sergilemektedirler. Cemaatin başındaki lider yanlış bir şey söylese dahi o cemaate bağlı kişiler akıllarına yatmasa da ‘bir hikmeti vardır' diyerek ‘doğru...
Evlilikte Aile İçi Sağlıklı İletişim-(2)
Ailede sağlıklı bir iletişim için kesinlikle şu dört soruya doğru cevap vermeniz gerekir: 1. Ne söyleyeceksiniz? 2. Ne zaman söyleyeceksiniz? 3. Nerede söyleyeceksiniz? 4. Nasıl söyleyeceksiniz? Bir doğrunun sadece doğru olması yetmez, o doğrunun...
Evlilikte Aile İçi Sağlıklı İletişim (1)
Anne-baba ve çocuklardan oluşan aile, insanlığın sosyal ve kültürel gelişmesinin her basamağında yer alan ve milletin geleceğini belirleyen bir temel kurumdur. İnsanın en mutlu ve en huzurlu olduğu yer aile ocağıdır. Hiç şüphesiz huzurlu...
Evliliği kolaylaştırmak (2)
Evlilik için aradığımız vasıfların çoğu karşı tarafta var ise, karar vermek için yeterli sayılabilir. Lüzumundan fazla ince eleyip sık dokuyan, kendine bir türlü aday beğenemeyen, kolay kolay evlenemez. Müstakbel eşler birbirinde aradıkları...