betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Doğruluk kriteri islamdır
Bazı müslümanlar, herhangi bir cemaate körü körüne bağlanarak taassup sergilemektedirler. Cemaatin başındaki lider yanlış bir şey söylese dahi o cemaate bağlı kişiler akıllarına yatmasa da ‘bir hikmeti vardır' diyerek ‘doğru...
Hayata anlam katmak (2)
Kısaca, dünyevîleşme hastalığına tutulan insanlar, dünyada zevkli, keyifl i bir yaşantıdan başka bir şey düşünmezler. Başlangıçta meşrû amaçları gerçekleştirmek için sadece bir araç olarak telâkki edilen dünya malı, sonunda amaç...
Hayata anlam katmak (1)
Bu dünyada en önemli konu; hayatı anlamak ve anlamlandırmaktır. Hayatı anlamak; yaratılış gayesini bilmekle olur. Hayatı anlamlandırmak ise; yaratılış gayesine uygun yaşamakla, yani inanç ibadet ve güzel ahlâk sahibi olmakla mümkündür....
Evlilikte yardımcı olmak gerekir (3)
Bunlar da evlilik yaşının biraz daha sarkmasına sebep oluyor. Çünkü insanlar artık iş, ev, para sahibi olma telaşına düşüyor. Bunlar beraberinde aileyi de sıkıntıya sokuyor, rencide ediyor ve kaçma gibi tabloları ortaya koyuyor. Onun için...
Evlilikte yardımcı olmak gerekir (2)
Evlilik için aradığımız vasıfl arın çoğu karşı tarafta var ise, karar vermek için yeterli sayılabilir. Lüzumundan fazla ince eleyip sık dokuyan, kendine bir türlü aday beğenemeyen, kolay kolay evlenemez. Müstakbel eşler birbirinde aradıkları...
Evlilikte yardımcı olmak gerekir (1)
İslâm dini, evliliği tavsiye ettiği gibi, evlilik çağında olanların evlenmesine yardımcı olunmasını da öğütlemiştir. Bu tür yardımı, anne ve babaların görevleri arasında saymıştır. Yüce Allah şöyle buyurur: 'İçinizden bekâr...
Arkadaşlık ilişkileri (2)
Gitmeye değer mi? Arkadaşın delik deşik olmuş... Büyük olasılıkla ölmüştür bile. Kendi hayatını da tehlikeye atma sakın. Asker ısrar etti ve teğmen 'peki” dedi, 'git o zaman.” İnanılması güç, hayret edilecek durum! Asker...
Arkadaşlık ilişkileri (1)
Arkadaşlık ilişkileri gencin evinde karşılanamayan ihtiyaçlardan biridir. Ergen gencin sosyalleşmesi için yaşıtları ile beraber olması gerekir. Genç, kendisi gibi ve yakın dostlar arar. Genellikle oturduğu semtteki gençlerle ve okulda arkadaşlıklar...
Verilene razı olmak
Sözlükte 'verilene razı olmak” anlamına gelen kanaat, dini bir kavram olarak kişinin elinde bulunanla yetinmesi, dünya nimetlerinden kısmetine düşene razı olması demektir. Kanaat az ile yetineceğim diye tembellik edip az çalışmak, az...
Duâ insanı başarıya ulaştırır (2)
'Allah'ım! âcizlik ten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten (bütün olumsuzluklardan), kabir azabından Sana sığını rım.” 18 'Allah'ım! Seni sevmeyi ve Seni seveni sevmeyi ve Senin...
Duâ insanı başarıya ulaştırır-1
Duâ, kişinin Allah'a yakarması ve O'ndan isteklerde bulunması demektir. Duâ, Allah'ın eşsiz büyüklüğü karşısında insanın kendi aczini ve ihtiyacını anlayarak hacetlerini O'na arz etmek ve yardım dilemektir. O'ndan...
Dünya hayatı herkese bir imtihandır
Sözlükte; denemek, tecrübe etmek, sınamak anlamlarına gelen imtihan; İslâmî bir terim olarak; Allah Teâlâ'nın insanları dünya hayatında hayır ve şerle imtihan ederek, sabır ve teslimiyet gösterenleri âhirette mükâfatlandırması,...
İslâm’da kadının yeri (2)
İslâm döneminin başlamasıyla, kadının değeri layık olduğu dereceye yükselmiş ve eğitimde, sağlıkta, sosyal-siyasi-ticari birçok alanda yeri netleşmiştir. İslâm'a göre kadın; anne, eş ve evlattır. Bu itibarla kadın her türlü...
İslâm’da kadının yeri (1)
İslâm dinî, gerek İslâm öncesi Arap toplumundaki dinî anlayış gerekse yerleşmiş örf ve âdetlere nisbetle kadının sosyal, ekonomik ve hukukî konumunda önemli değişiklikler yapmıştır. Kur'ân, insan olması bakımından kadını erkekle...
Geçimsiz ailelerin sonu ayrılık
Boşanma, karı-koca arasındaki evlilik bağının çözülmesi, evliliğin sona ermesi anlamına gelir. Mutlu bir ailenin temeli nikâh ile atılır. Karşılıklı sevgi ve hoşgörü ile devam eder. Mutsuz, geçimsiz ve ızdırap dolu ailelerin sonu da...
Ahlâksızlık ön plana çıktı
Malum günümüzde ahlâkî çöküntü had safhaya ulaştı. Ahlâktan çok ahlâksızlığın ön plan çıktığı yaşayış tarzları gündemi meşgul ediyor.  İnsanlar, dinî duyarlılık kazanmamış iseler, ahlakî konularda sorunlar olur; İçki,...
Samimi Olmak (3)
İhlâsın ne olduğu Peygamberimiz (s.a.s.)'e sorulduğunda şu cevabı vermiştir: 'Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol” (Müslim, İman 62)  İhlâs, doğru olmaktır, doğruluktan ayrılmamktır. İhlâs. dogallik ister. Yalanın...
Samimi Olmak (2)
Yapılan işlerin Allah rızasına dayanması gerekir. Peygamberimiz (s.a.s.) 'Ameller ancak niyetlere göre karşılık bulur” (Buhârî, İman 41)  buyurarak yapılan işte niyetin ne kadar önem arz ettiğini açıklıyor. Samimiyet, dogruluk,...
Samimi Olmak (1)
Bir Müslüman için hayatta en büyük hedef Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Allah'ın rızasını kazanmak da ancak ihlâsla/samimiyetle mümkün olur. İhlâs, Bir şeyi saf, temiz ve arıtılmış hale getirmek, gösterişi bırakmak...
İnsanların acıma duygusu
Her hususta olduğu gibi, şefkât ve merhamet bakımından da insanların en üstünü peygamberimizdir. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulur: 'Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona...
İnsanlar mutluluğa ulaşmak ister
Bütün insanların bu dünyadaki amacı mutlu olmak. İnsanların en çok istediği, sürekli peşinden koştuğu şey mutluluktur. Mutluluk her insanın özlemidir. Saadete kavuşmak ve mesut olmak; İnsanlar için hayat boyunca hedefl edikleri bir istektir....
İlim öğrenmenin önemi
Toplumların maddi ve mânevi alanda yükselmelerini sağlayan en önemli sebeplerden biri ilimdir. Bu nedenle dinimiz ilme büyük önem vermiştir. İslâm Dini, ilme ve bilgiye gerektiği değeri vermiş ve bilgiye ulaştıracak bütün meşru yolları...
Amelsiz iman anlayışı
Dünyevîleşme imanî, ahlâki, sosyal, ticari meselelerin bütününde, kişinin emeğini, gücünü imkânını dünyevî unsurlara yoğunlaştırması ve dini değerleri gözetmeyişi ya da çok az gözetmesi, daha doğrusu önceliği dünya değerlerine...
Tevazu göstermek
Tevazu, büyüklenmemek, gösterişsizlik ve alçak gönüllülüktür. Tevazu sahibi kimselere 'mütevazı insan” denir. Hz. Peygamber, herkese karşı mütevazı bir kişiydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de: 'Sana tabi olan mü'minlere...
Sabrın önemi
Bol rızık ve verilen nimetler birer sınama olduğu gibi, başa gelen üzüntü ve kederler, belâ ve musîbetler de birer imtihandır. (Tevbe, 9/126; Hacc, 22/11) İnsana bazen iyilik halinin bazen sıkıntının isâbet etmesi aslında bir imtihandır....