Süleyman Gülek
Süleyman Gülek
Yazarın Makaleleri
Üzüntülerle, bela ve musıbetlerle imtihan (2)
Her koşulda Allah'a yönelen bir Müslüman, Allah'ın sadık ve güzel bir kuludur. Dünyada imtihanı gereği her ne zorluk yaşarsa yaşasın bu onun güç yetireceğinden fazla değildir. Zorluklar, bu salih mü'mini güzelleştirmek,...
Üzüntülerle, bela ve musıbetlerle imtihan (1)
Bol rızık ve verilen nimetler birer sınama olduğu gibi, başa gelen üzüntü ve kederler, belâ ve musîbetler de birer imtihandır. (Bakara, 2/155) İnsana bazen iyilik halinin bazen sıkıntının isâbet etmesi aslında bir İmtihandır. İmtihan...
Ailede erkeğin sorumlulukları
Eş Olarak Erkek Yüce Allah kâinatta her şeyi erkekli ve dişili olarak çift yaratmıştır. İnsan da aynı kanun gereği çift olarak, kadın erkek olarak yaratılmıştır. Dünyadaki ilk insan Hz. Âdem ve Hz. Havva'dır. Allah Teâlâ, Hz. Havva'yı,...
Televizyon, bilgisayar ve internet kıskacında çocuk (2)
Bilgisayar, kolaylığı nedeniyle küçük çocuklar arasında da yaygın şekilde kullanılabilinir, öğrenmeyi eğlenceli kılar. Çocuğu merak ve rekabet duygusuyla cesaretlendirir. Bilgisayar, çocuğun dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenmesini sağlar....
Televizyon, bilgisayar ve internet kıskacında çocuk (1)
Televizyon, 20. yüz yılın en etkili aracı olarak kendini göstermiştir. Evimizin baş köşesine yerleşen televizyonun eğitici, öğretici ve eğlendirici bir araç olduğunu inkar etmek mümkün değil. Eğitim sanat ve iletişim alanlarında faydası...
Adaletten ayrılmamak
Adâlet; düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıktan uzaklaşma, orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamında bir terimdir. Adalet, en genel anlamıyla hakkı gözetmek, dürüst davranmak...
Dünya Hayatını Anlamak (4)
Dünya hayatı kalıcı, devamlı olmadığına göre, bu câhilce, sorumsuzca yaşam niye? Kalıcı olan, devamlı olan âhiret hayatına hazırlanmayı, ona göre hareket etmeyi bırakıp, geçici olan bu dünyanın zevkine, keyfine kendini kaptıran kişilere...
Dünya Hayatını Anlamak (3)
Dahası, Allah'a güvenip dayanmadığı için, dünyanın bütün sıkıntılarının, endişe ve korkularının acısını çeker. İnsanların dilinde ya da en azından zihninde olan bir konu vardır; uzun yaşayabilmek, hatta mümkünse hiç ölmemek…...
Dünya Hayatını Anlamak (2)
Âyetlerde bahsedilen inanç sahipleri 'hayatın sadece bu dünya hayatından ibaret olduğunu” zanneden, öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden ateist, deist (dinsiz) ve materyalistlerdir. Bu anlayışta olanlar, bu dünyadan çok uzun bir süre ayrılmayacaklarını...
Dünya Hayatını Anlamak (1)
Rabbimiz Allah dünya hayatının gerçeği hakında şöyle beyan etmektedir: 'Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. (Asıl hayat, dünya hayatı değil) âhiret hayatı; işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi!”1 Asıl hayat...
Çocuğa görgü kurallarını öğretmek (3)
27. Ellerin kirli olması: Kirli ellerle sofraya oturmamasını öğretin. 28. Arkadaş ilişkileri: Arkadaşlarıyla iyi geçinmesini öğretin. 29. Oyuncaklarını paylaşmak: Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşması için onu motive edin. 30. Çöp...
Çocuğa görgü kurallarını öğretmek (2)
7. Dedikodu ve yorum: Başkaları hakkında dedikodu yapmaması gerektiğini, özellikle fiziksel engelli insanlar hakkında olumsuz yorum yapamayacağını ancak başkalarına iltifat edilebileceğini anlatın. 8. 'Nasılsın” dendiğinde onunda sorması...
Çocuğa görgü kurallarını öğretmek (1)
Görgü kuralları, insanlar arasındaki ilişkileri, karşılıklı sevgi, saygı ilkesi çerçevesinde düzenleyen kurallardır. Görgü kurallarının pratik bir amacı da, insanlar arası ilişkilerde karışıklığı, düzensizliği ve keyifliliği...
GÜZEL GEÇİMLİ OLMAK
Hz. Peygamber, devamlı güler yüzlü ve güzel sözlü idi. Herkesle iyi geçinirdi. İnsanlara çok iyi davranırdı. (Müslim, Fedail 53) Hz. Peygamber, hayatı boyunca çevresine, arkadaşlarına ve insanlara karşı hep yumuşak davranmış ve onları...
DAVET BİLİNCİ (6)
Hz. Peyygamber (s.a.s.): 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır”12 buyurur. İnsanların hidayetine vesile olmak suretiyle, insanlara faydalı olmaya çalışalım… Çünkü genel olarak günümüzün insanı İslâmî anlayış...
DAVET BİLİNCİ (5)
4. Davetin Amacı Davetin amacı insanları sadece Allah'a kulluk etmeye çağırmaktır. İslâmî davet şüphesiz ki kişilere, gruplara veya din adına sonradan ortaya çıkmış şeylere değil, Allah rızâsı için O'na ve O'nun âyetlerine...
DAVET BİLİNCİ (4)
Peygamber Efendimiz, bütün bu teklifleri: 'Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz vallahi görevimden vazgeçmem”5 diyerek reddetmiştir. İslâm, bazılarının iddia ettiği gibi kılıçla değil tebliğ ile yayılmıştır. İslâm'ı...
DAVET BİLİNCİ (3)
3. Davet Görevi Davet, tebliğ, Hz. Âdem'le başlamış, öneminden hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar gelmiştir. Kur'an'da şöyle buyrulur: 'Rabbine davet et.” (Kasas, 28/87) 'Hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna...
DAVET BİLİNCİ (2)
Davet, İslâm'ın doğuşu ile başlamıştır, birlikte yürümüştür. Allah'ın yeryüzünün tamamını yok edeceği Kıyamet gününe kadar da devam edecektir. Bu sebeple İslâm'a davet; müslümanların hayatlarında önem kazanmalı,...
DAVET BİLİNCİ (1)
1. Davet; Anlam ve Mâhiyeti Davet: ‘Davet' kelimesi Arapça'da masdar olup sözlükte; çağırmak, seslenmek, nida etmek, duâ ya da bedduâ etmek, adlandırmak demektir. Ayrıca davet aynı kökten bir isim olarak, çağrı, nidâ, da'vâ,...
Duâ, huzur ve mutluluk kaynağıdır
Duâ, kişinin Allah'a yakarması ve O'ndan isteklerde bulunması demektir. Duâ, Allah'ın eşsiz büyüklüğü karşısında insanın kendi aczini ve ihtiyacını anlayarak hacetlerini O'na arz etmek ve yardım dilemektir. O'ndan...
Ailenin Temel Kuralları
İslâm'ın önemsediği en önemli kurumlardan bir tanesi aile kurumudur. Bu kurumun sağlıklı yürümesi için bir takım temel prensiplerin olduğu muhakkaktır. Müslüman aile yapısı, belli kurallar üzerine kurulmuştur. Bu kuralları şöyle...
Lüks ve İsraf İlgisi
İsraf, dinî bir kavram olarak, insanın sahip bulunduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi demektir. İslâm, insanoğlunun yeme, içme ve harcama konusunda dengeli davranmasını istemiştir. Bir âyette, 'Ey âdemoğulları, her mescide gidişinizde...
Üzüntülerle, bela ve musibetlerle imtihan
Bol rızık ve verilen nimetler birer sınama olduğu gibi, başa gelen üzüntü ve kederler, belâ ve musîbetler de birer imtihandır. (Bakara, 2/155) İnsana bazen iyilik halinin bazen sıkıntının isâbet etmesi aslında bir İmtihandır. İmtihan...
Güzel geçimli olmak
Hz. Peygamber, devamlı güler yüzlü ve güzel sözlü idi. Herkesle iyi geçinirdi. İnsanlara çok iyi davranırdı. (Müslim, Fedail 53) Hz. Peygamber, hayatı boyunca çevresine, arkadaşlarına ve insanlara karşı hep yumuşak davranmış ve onları...