Fatih Oruç
Fatih Oruç
Yazarın Makaleleri
HZ.İBRAHİM, HZ. İSMAİL VE TESLİMİYET
İslâm demek, teslim olmak, kurtuluşa ermek, sulh ve selâmet bulmak demektir. Diğer bir açıdan da, hayatın tüm alanlarını kapsayan (siyaset de dâhil) bir nizamın, bir sistemin, bir yaşam biçiminin, bir dinin adıdır. Bu nizamı, bu hayat tarzını...
HUKUK MU, KANUN MU?
Hukuk kelimesi, Arabça 'hak” kelimesinden türemiştir ve kelimenin çoğuludur. El-Hak, Allah'ın isimlerinin biridir. Dolayısıyla hukuk, Allah'ın hâkimiyetine, hükmüne ve şeriatına dayanan yasaların bütünüdür. Allah'ın...
e-muhtıranın ardından İTO’da neler oldu?
27 Nisan 2007 e-muhtırasının 12. Yıldönümü. İslâmi hassasiyetlerin yayılmasından, eşi başörtülü birisinin Cumhurbaşkanı seçilme ihtimali ve bir takım yasakların kalkmasından rahatsız olan TSK içerisindeki bir grup cunta kafalılar,...
BATI AHLAKI (!) -2
Ağustos 2018 tarihinde medyaya yansıyan haberlerde, ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde Yüksek Mahkeme'nin yayımladığı bir Büyük Jüri Raporu'nda Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda binden fazla çocuğun taciz edildiği belirtildi...
BATININ KÖLE TİCARETİ
Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması. Başka bir kişinin malı ve mülkü olan kişiye köle, memlûk veya kul; köle sahibine ise efendi veya mevla denir. Dünyada çeşitli yön ve boyutlarıyla devam eden insanlığın en onursuz...
İSLÂM’DA VE DEMOKRASİDE SİYASET-1
Genel manada siyaset, insan topluluklarını yönetme, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır. İslâm'da siyaset, keyfi yorumlara ve arzulara göre şekillendirilecek bir oluşum değildir. Hanefî fûkahasındanİbnÂbidîn diyor ki:...
SURİYE VE NİZÂR KABBANİ
Suriye'de 7 yıldır devam eden bir savaş var. Küresel çeteler ve tetikçileri, Suriye'nin tepesine çökmüşler, ganimetten pay kapmak için katliamlarda ve vahşette sınır tanımıyorlar. Savaş, kan, gözyaşı, halkların perişanlığı...
İbrahim’in Baltası Ve Demokrasi
Kalkın! Kalkın ve hazırlanın pasif Müslümanlar, İbrahim gibi! Ey suskun ve pasif iman sahipleri! İbrahim gibi, puthaneye doğru baltalarınızı sallayarak haykırın! Tagutların, nefsinize hoş gelen, necis sistemlerini okşamaktan vazgeçin. Ve...
Hukuk mu, kanun mu?
Hukuk kelimesi, Arabça 'hak” kelimesinden türemiştir ve kelimenin çoğuludur. El-Hak, Allah'ın isimlerinin biridir. Dolayısıyla hukuk, Allah'ın hâkimiyetine, hükmüne ve şeriatına dayanan yasaların bütünüdür. Allah'ın...
Hükümetin haramlarla imtihanı (1)
Ahlaksızlık artık küreselleşti. Üç boyutlu olarak başta Batı'yı, dolayısıyla bütün dünyayı kasıp kavurmakta. Bizler de nasibimizi fazlasıyla almaktayız. Üç boyutlu ahlaksızlık, 1-Zina 2-Kumar 3-Alkol üretim ve tüketimidir. Hükümet...
ILIMLI İSLÂM
24 Ekim günü Riyad'da düzenlenen ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı ' Gelecek Yatırımlar Girişimi” toplantısında Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman,ülkesinin radikal düşünceleri derhal yok ederek 'Ilımlı...
İSLÂM’DA VE DEMOKRASİ’DE EKONOMİ
İslâm'ın hükmüne göre, malın ve mülkün gerçek sahibi Allah (c.c.)'tır. 'Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir.”(Mâide, 5/17) İnsanlar, mal sahibi olduklarını zannedip kendilerini...
DEMOKRASİ VE YUNAN MİTOLOJİSİ
Tarih kitapları, demokrasinin ilk temellerinin atıldığı yasaların M.Ö. 594 yılında Yunan şehir devletlerindeki Solon yasaları olduğunu yazar. Biraz daha derinlemesine incelediğimiz zaman, demokrasi düşüncesinin köklerinin Yunan Mitolojisi'ne...
İSLÂM’DA VE DEMOKRASİ’DE EKONOMİ -1
İslâm'ın hükmüne göre, malın ve mülkün gerçek sahibi Allah (c.c.)'tır. 'Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir.”(Mâide, 5/17) İnsanlar, mal sahibi olduklarını zannedip kendilerini...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞİRK İNANCI
Müşrikler, Allah'ın varlığına, yeri ve gökleri O'nun yarattığına inanırlar. Fakat Allah'ın koyduğu kanunlarla/ şeriatla yönetilmeyi istemezler. Bu, açıkça şirktir. Bunu kabul eden de (Allah'a ortak koşan da) müşrik...
FETO, HAÇLILAR VE SREBRENİTSA KATLİAMI
Pensilvanya'da tapındıkları Haçlıların gölgesinde pusuya yatan,Bel'amkılıklı Fethullah Gülen diyor ki; 'Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizinle onlar arasında kırmızı çizgiler vardır....
Emperyalizm ve zamanı zorlamak
Geçen hafta telefonuma bir mesaj geldi. 'Hayırlı günler hocam, nasılsınız?” Ben de, 'Teşekkürler, Ortadoğu'da ve Türkiye'deki olaylar çok yoğun bir şekilde devam ediyor, takipte bile yetişemiyoruz.” diye yazdım. Oda...
Ortadoğu fokur fokur
Ne kadar batılı küresel güçler, çeteler, yılanlar, çıyanlar varsa başlarında büyük şeytan ABD, İslâm coğrafyasını gözlerine kestirmişler en büyük darbelerini vurmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bir düşünür diyor ki;...
Haçlıların boşnak soykırımı
11 Temmuz 2019 Srebrenitsa soykırımının 24. Yıldönümü. RatkoMiladiç komutasındaki Bosna Sırp ordusu tarafından Srebrenitsa'da şehit edilen en az 8372 savunmasız Müslümanı rahmetle anıyoruz. 1463-1878 yıllarında Osmanlı idaresi altında...
Büyük şeytan’ın kuşatması
Tüm dünyanın güvenliği için en büyük tehdit, Büyük Şeytan ABD'dir. Önceden de böyleydi, şimdi de böyle. Uzaktan kumandalı terör örgütleri, finansal saldırılar, ekonomik yaptırımlar derken ABD, Ortadoğu' da tekrar büyük...
ŞEYTANLA MÜTTEFİK OLUNUR MU?
Büyük şeytan olarak dünyaya nam salmış olan bir devletle müttefiklik yapılır mı? Evet yapılır! T.C. yaptı. Sonra ne oldu? Türkiye'yi bölmeye çalışan PYD kampına ABD bayrağı çekildi. El-Bab'da zor durumda kalan 2000 civarındaki...
İSLÂM’DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
Bir toplumda, adâletin sağlanması ve huzur ve güven duygusunun tesisi için hukukun üstünlüğü ilkesi çok önemlidir. Bu ilke, hukukun toplumun her alanında belirleyici olması ve her vatandaşın hukukun muhatabı olması anlamına gelir. İster...
Geçmişten günümüze şirk inancı
Müşrikler, Allah'ın varlığına, yeri ve gökleri O'nun yarattığına inanırlar. Fakat Allah'ın koyduğu kanunlarla/şeriatla yönetilmeyi istemezler. Bu, açıkça şirktir. Bunu kabul eden de (Allah'a ortak koşan da) müşrik...
Küreselleşme
Küreselleşme, en basit tanımı ile ülkeler arasındaki ekonomik, siyasî ve kültürel ilişkilerin gelişmesi, yoğunlaşması ve entegrasyonudur. Belirli küresel güç odaklarının yönlendirmeleriyle, iletişim teknolojisindeki devasa gelişmeler...
Devlet ve kumar
İslâm Dini'nde yasak olan kumar, başkasının malını haksız yere almaktır ve toplumsal bir felâkettir. İnsanlığın geleceğini karartan bir sektördür. İnsan hakları ihlalleri olarak kabul edilir. Demokratik ülkelerde kumarı, belirli...