Fatih Oruç
Fatih Oruç
Yazarın Makaleleri
İstişâre-Şûrâ
İstişâre, başkalarına başvurmaksûretiyle, görüş alışverişin bulunulması. Herhangi bir konuda, doğruyu bulmak veya yaklaşmak için bir başkasıyla görüşme, danışma. Daha çok, yöneticilerin ve özellikle devlet başkanının görev alanına...
Geçmişten günümüze şirk inancı
Müşrikler, Allah'ın varlığına, yeri ve gökleri O'nun yarattığına inanırlar. Fakat Allah'ın koyduğu kanunlarla/şeriatla yönetilmeyi istemezler. Bu, açıkça şirktir. Bunu kabul eden de (Allah'a ortak koşan da) müşrik...
Ilımlı İslam
24 Ekim günü Riyad'da düzenlenen ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı ' Gelecek Yatırımlar Girişimi” toplantısında Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman,ülkesinin radikal düşünceleri derhal yok ederek 'Ilımlı...
Batı ahlakı ve 8 Mart
Ağustos 2018 tarihinde medyaya yansıyan haberlerde, ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde Yüksek Mahkeme'nin yayımladığı bir Büyük Jüri Raporunda, Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda binden fazla çocuğun taciz edildiği belirtildi...
Batının köle ticareti
Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması. Başka bir kişinin malı ve mülkü olan kişiye köle, memlûk veya kul; köle sahibine ise efendi veya mevla denir. Dünyada çeşitli yön ve boyutlarıyla devam eden insanlığın en onursuz...
Geçmişten günümüze şirk inancı
Müşrikler, Allah'ın varlığına, yeri ve gökleri O'nun yarattığına inanırlar. Fakat Allah'ın koyduğu kanunlarla/şeriatla yönetilmeyi istemezler. Bu, açıkça şirktir. Bunu kabul eden de (Allah'a ortak koşan da) müşrik...
Hz.ibrahim, Hz. İsmail ve teslimiyet
İslâm demek, teslim olmak, kurtuluşa ermek, sulh ve selâmet bulmak demektir. Diğer bir açıdan da, hayatın tüm alanlarını kapsayan (siyaset de dâhil) bir nizamın, bir sistemin, bir yaşam biçiminin, bir dinin adıdır. Bu nizamı, bu hayat tarzını...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞİRK İNANCI
Müşrikler, Allah'ın varlığına, yeri ve gökleri O'nun yarattığına inanırlar. Fakat Allah'ın koyduğu kanunlarla/şeriatla yönetilmeyi istemezler. Bu, açıkça şirktir. Bunu kabul eden de (Allah'a ortak koşan da) müşrik...
Demokrasilerde Siyaset (2)
Siyasî partiler, iktidara gelmek için aynı zamanda birtakım grupların (birlikler, odalar, kulüpler, dernekler, vakıflar, cemaatler v.s) güç ve itibarını kullanır. İktidara geldiği zaman da kendi zenginini, medyasını ve kurumlarını oluşturur,...
Demokrasilerde Siyaset (1)
İslâm'da siyaset, keyfi yorumlara ve arzulara göre şekillendirilecek bir oluşum değildir. Buradan da, İslâm'da siyasetin İlâhî ve manevî bir hedefi ve gayesinin olduğunu anlıyoruz. Bunun için de din-devlet, din-toplum, toplum-devlet,...
Batı ahlakı (!)
Batının,seküler, demokratik yönetimlerin yönlendirdiği ve etkilediği dünyamızda, hak ihlalleri, ahlaki yozlaşma ve yoksulluk en çok toplumların en savunmasız kesimi olan çocukları etkilemektedir. Dünyaya modernizm ve medeniyet(!) ihraç eden,...
Barış maskeli kan içiciler
Bilindiği gibi her yıl fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanında olmak üzere beş ayrı dalda Nobel Ödülleri dağıtılır. Nobel Ödülü, Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, sözde insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek...
Suriye ve Nizâr Kabbâni
Suriye'de7 yıldır devam eden bir savaş var. Küresel çeteler ve tetikçileri, Suriye'nin tepesine çökmüşler,ganimetten pay kapmak için katliamlarda ve vahşette sınır tanımıyorlar.Savaş, kan, gözyaşı, halkların perişanlığı...
AVRUPA’DA 96.465 MÜLTECİ ÇOCUK KAYIP
Emperyalizmin ve demokrasinin beşiği AB ülkelerine sığınan 96.465 mülteci çocuk kayboldu.Çocukların nerede olduğuna dair hiçbir bilgi ve belge yok. Adeta yer yarıldı yerin içine girdiler. Tarihin hiçbir döneminde çocuklar, günümüzdeki...
İSLÂM’DA VE DEMOKRASİDE ADALET– 2
Geçen haftaki yazımızda, adâlet kelimesinin, Arapça kökenli adlsözcüğünden dilimize geçmiş olduğunu ve bir şeyi yerli yerine koyma anlamına geldiğini hatırlatarak İslâm'da adaleti yazmıştım. Şimdi de yazımıza demokraside adâletle...
Fetih fetihtir de biz neyiz?
Rüyasını görmek gerek. Her ne iş ile meşgul isen o iş seni sarıp sarmalı ki başarıya bir davetiye yollayabilesin. Bir davete icabet için davetiye yeterli değildir. Çoğu zaman davet edilenlerin çok azı mezkûr çağrıya uyar. Bundan sonra...
İSLÂM’DA VE DEMOKRASİDE ADALET
Geçen haftaki yazımızda, adâlet kelimesinin, Arapça kökenli adlsözcüğünden dilimize geçmiş olduğunu ve bir şeyi yerli yerine koyma anlamına geldiğini hatırlatarak İslâm'da adaleti yazmıştım. Şimdi de yazımıza demokraside adâletle...
Demokrasilerde par-la-men-to
Demokrasinin danışma meclislerine, 'Parlamento” denilir. İsim kökeni İtalyanca 'parlare” den türemiş, 'konuşulan yer ' demektir. Ayrıca birtakım dil bilimcileri, Fransızca'daki 'parler (konuşmak) fiili ile 'mentir”...
Srebrenitsa demokratik katliamı
Avrupa'da, demokrasinin göbeğinde, dünya barışınıve güvenliğini korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü (BM)ve NATO ülkelerinin gözleri önünde 11 Temmuz 1995'te Bosna-Hersek'in SREBRENİTSA şehrinde bir katliam yaşandı....
Batı’da küresel çeteler, Ortadoğu’da diktatör çeteleri
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu ziyaretinde fitne ateşini yeniden yaktı.Körfezde sular ısındı. İslâm Coğrafyası karıştı. Çoğu Arap ülkesi olmak üzere 7 ülke Katar'a karşı birleşti diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiler....
Demokrasi ve Emperyalizm (2)
Taguti küresel çeteler, çıkarları konusunda endişe ettiği zaman demokrasi putunu yemekten imtina bile etmezler. Demokrasiyi başka ülkelere yaymak hedefleriyle yola çıkan ülkelerin önce kendilerine, kendi ülkelerindeki 'insan hakları, onuru...
Demokrasi ve Emperyalizm (1)
Emperyalizm;bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması. (TDK) Dünyanın en emperyalist ülke liderlerinin dillerinden hiç düşürmedikleri bir kelime var; 'DEMOKRASİ”. Demokrasi...
Evet, İslam ve Osmanlı kültürü; DİNLEMEKTİR
Türkiye Diyanet Vakfı'nın organize ettiği ve İBB Kültür A.Ş.' nin katkılarıyla düzenlenen 34. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Beyazıt Ramazan Sohbetleri bütün hızıyla devam ediyor. Konuşmacı olarak katılan akademisyen yazar...
DEMOKRASİ VE ANTİK YUNAN MEDENİYETİ
Antik Yunanistan, bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 ile MÖ 146 tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı. Atina, Sparta, Tebai ve Nakşa gibi büyük şehirler...
Demokrasi Ve Antik Yunan medeniyeti
Antik Yunanistan, bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 ile MÖ 146 tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı. Atina, Sparta, Tebai ve Nakşa gibi büyük şehirler...