betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
Vehbi Kara
Vehbi Kara
Yazarın Makaleleri
İslamın delilleri (2)
İcma-i ümmet için bir çok deliller getirilmiştir. Bunların en meşhurları; 'Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygambere muhalefet eder, mü'minlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü o yolda bırakırız. (Fakat...
İslamın delilleri (1)
Peygamber Efendimiz'in (asm) sözleri hadis kitaplarında toplanmıştır. Bu kitaplardan en meşhurları 'Kütübü Sitte” adı verilen kitaplardır. Kütüb-i Sitte, 'Altı Kitap” anlamına gelen, Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam...
Kuantum felsefesi
Bugün fizik ve kimya derslerinde öğretilmeye çalışılan atom ve atomaltı parçacıkları ile ilgili şekiller tamamen bir öngörüden ibarettir. Hiçbir gerçek resim ve şekil yoktur, hayal dünyasına uygun bir şekilde çeşitli ölçümler sonucunda...
Şimdi islam yüzyılı başlıyor
Kâinatta cereyan eden bütün olayların dizgini; kudreti sonsuz olan Allah'ın elindedir. Hiçbir canlı yoktur ki; Allah onun perçeminden tutup boyun eğdirmesin. Dilediğini rezil eder, dilediğini ise muzaffer eder. O halde her şeyden önce Allah'ın...
Askerlik nedir
Askerlik mesleğinin ne olduğunu hatta tanımını dahi bilmeyecek kadar cahil olan bu kimselere bazı önemli gerçekleri hatırlatmakta yarar vardır. Aksi takdirde ülkemizin maddi ve manevi menfaatlerine köstek vurulmuş olur. Askerliğin tarifi olarak...
19. tümen ve 19 mayıs 1915 faciası
Çanakkale ve Nablus Savaşları milletimizin en çok şehit verdiği büyük facialardır. Ne ilginçtir ki, her iki savaşta da cereyan eden olaylar gerçeklerden çok farklı olarak anlatılmaktadır. Ordularımızın komutanları bozguna sebep oldukları...
Zenginlik ve çalışma hayatı
Zenginliğin üç temel yolu vardır. Bunlar ziraat, ticaret ve profesyonel mesleklerdir. Profesyonel mesleklerden kasıt doktorluk, mühendislik, avukatlık, marangozluk gibi belirli bir sanat ve meslekte uzmanlaşmayı gerektiren işlerdir. Fakat Osmanlı...
Tarihi Bahriye Mektebi Camii ihya ediliyor
Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından 1773 tarihinde kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayün, yani Deniz Harp Okulu, yeniden camisine kavuşmaktadır. Tuzla'da bulunan okul ile birlikte Heybeliada'da bulunan kampüste de cami çalışmaları...
Silahlı Kuvvetlerde darbeci yapılanma ve Özdağ
Osmanlı devletinden günümüz Türkiye'sine kadar askerlerin ülke yönetimindeki etkisi çok güçlü olmuştur. Yeniçeri ocağından tutun İttihat Terakki Partisine kadar gayrimüslim azınlıkların etkisi altında kalan ordumuz; padişah yönetime...
Dünyanın en sakar savaş gemisi (5)
Okinawa cephesi de, Sakar Willie için gayet güzel başladı. Burada başlıca görevleri filoyu hem denizaltılara karşı korumak, hem kıyı atış desteği vermek, hem de ve en önemlisi, kamikaze uçaklarını savuşturmaktı. Ancak sakarlıklar burada...
Dünyanın en sakar savaş gemisi (4)
Gemi mürettebatı tutuklandıktan sonra mürettebat içerisinde bir casus olup olmadığına dair bir soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma sonunda da, ortada bir casus olmadığı ortaya çıktı. Bir casus yoktu fakat bir suçlu vardı. O da,...
Dünyanın en sakar savaş gemisi (3)
Bu maksatla torpido ateşlemesinden sorumlu personel, torpido atış eğitimi tatbikatı yapacaklardı. Tatbikat gereği tüm torpidoların patlayıcı başlıkları çıkartıldı ve tatbikata geçildi. Gerçekten atılıyormuş gibi birinci torpido, ateşlendi....
Dünyanın en sakar savaş gemisi (2)
Willie Dee görev gücüne yetişmesine yetişmişti lakin limanda meydana gelen 'çapa kazası” bundan sonra olacaklar için adeta bir işaret olup korkunç kazaların habercisiydi. Artık 'işyerindeki yeni ve çömez eleman” edasıyla şirinlik...
Dünyanın en sakar savaş gemisi (1)
Bayram günü komşu ve akrabalarımızla güzel hatıralar paylaşmak İslam ahlakının bir parçasıdır. Bu günlerde Müslümanlar arasında küslük kalmamalı bilakis neşe içinde dostluklar kurulmasına özen gösterilmelidir. İşte biraz tebessüm...
Sokotra hatırası (2)
Yemenli bazı aktivist ve yetkililerin raporunda; BAE, devlet otoritesi boşluğunu fırsat bilerek hem işgal hem de adadaki toprak, bitki ve hayvanların çeşitliliğini istismar etmekle suçlanmaktadır. BAE bu suçlamalara yönelik herhangi bir açıklama...
Sokotra hatırası
Yıllarca önce yolumuz bugün yoğun çatışmaların yaşandığı Aden Körfezi ve Sokotra adasına düşmüştü. Daha doğrusu bu adaya sığınmış büyük bir tehlike atlatmıştık. Aradan 15 yıl geçmiş olsa da bu yolculuğu unutamadım. Şimdi...
“Mehdi” hakikati
Mehdi-i ali Resul yani Peygamber Efendimizin (asm) neslinden gelecek ve İslam düşmanlarına karşı mücadele edecek zatı inkar edenler çoğaldı. İnkarlarına en büyük delili de Kuran'da geçmediği için bulduklarını zannediyorlar. Bunlara...
Din ve vicdan özgürlüğünün inkılap softalarına benimsetilmesi
Din ve vicdan özgürlüğü medeniyetin asgari şartlarından bir tanesidir. Hiçbir kimse insanların bu hürriyetine karışamaz. Allah ile kul arasındaki bu ilişki, başkalarının dayatmasına müsaade etmeyen bireysel bir özgürlüktür. İster Müslüman...
Feto’nun yediği haltlardan bazıları
15 Temmuz 2016 tarihinden yıllarca önce bu örgütü deşifre etmeye başladım ve yaptığı fenalıkları yazmaya başladım. Zira Feto denilen iğrenç mahluk o kadar aşırı gitmişti ki; saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Aşağıda Feto'nun...
Sivil anayasanın vakti gelmedi mi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama yılı açılışında Meclis'te 'Yeni Anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır” demişti. Fakat bu konuda olumlu hiçbir gelişme olmadı. Elbette bu konu sadece Cumhurbaşkanı ve hükümeti...
Menemen halkı neden cezalandırıldı? (2)
Buna rağmen gerekli takibatın yapılmadığı; uzaktan seyirci kalınarak adeta 'olay çıkmasına göz yumulduğu” anlaşılmıştı. Dokuz maddeden oluşan bu dört sayfalık raporda kendini Derviş Mehmet olarak tanıtan kişinin Manisa'da...
Menemen halkı neden cezalandırıldı? (1)
Yıllardır Türk Milletinin aklı ile alay edip 6-7 tane esrarkeşin vatanımızı bölüp parçalamaya çalıştığını iddia ediyorlar. Bunun ne derece yalan ve gerçekleri çarpıtmak için yapıldığını neredeyse her yıl 'Menemen Olaylarının”...
İslâm Deccalı Süfyan
Ahir zamanda zuhur edecek dehşetli şahısların başında 'Deccal” olup hakkında hadis kitaplarında geniş izahlar bulunmaktadır. Bu konu asrımızda yaşayan insanlar açısından çok önemlidir. Zira İslam düşmanlığından dolayı 'İslam...
Irkçılığın esası nedir!
Türkiye'de Türk asıllı olmayanların 'Türkçülük” yaptıklarını ifade etmiş ve bu sayede ülkemizi nasıl bölüp parçalamaya çalıştıklarını izah etmiştik. Gerçekten de Sabetay Yahudileri, Ermeni ve Rum dönmeleri, bir kısım...
Türkiye’de ırkçılık yapan kimlerdir?
Türkiye, çok farklı etnik toplumların yaşadığı, inanç ve geleneklerini devam ettirdiği zengin kültür yapısına sahip bir ülkedir. Böylesine güzel bir ülkenin bölünüp parçalanması için en etkili araçlardan bir tanesi 'ırkçılık”...