betgram betgram setrabet

Vehbi Kara
Vehbi Kara
Yazarın Makaleleri
İstanbul ve Ayasofya’nın Fethi (4)
Ayasofyanın tekrar camî olarak açılmasını, içinde islâmiyetin dirilişini isteyen Müslümanların etrafında, bizim etrafımızda, her gün, her yerde Ayasofya misâli yüzlerce insan dipdiri meyyitler gibi konuşur, gezer, ömür sermayelerini tüketirken,...
İstanbul ve Ayasofya’nın Fethi (3)
–Kimbilir, belki mes'ul şahıslar Fatih'i ve onun vasiyetini bilmiyorlardır; veyahut da bunları bildikleri halde Fatih'in vasiyetine aykırı bir durumu devam ettirmekte, kıyamete kadar devam edecek beddua ve lânetini yüklenmekte mahzur...
İstanbul ve Ayasofya’nın Fethi (2)
Bu olmadı. Lakin 2020 yılı ramazanında ve Kadir gecesinde teravih namazını Ayasofya'da kılacağımızdan şüphem yoktur. Bu konuda Erdoğan'a güveniyorum. Allah'ın izni ile ölmez kalır isek bunu göreceğiz. Bazı zevzeklerin 'Ayasofya...
İstanbul ve Ayasofya’nın Fethi (1)
İstanbul'un yeniden fethi ancak Ayasofya'nın ibadete açılması ile mümkündür. Yoksa fetih tamamlanmış olamaz. Fetih kelime manası açmaktır. İstanbul'un İslam'a açılmasını bütün Müslümanlar olarak bekliyoruz... 'Rasulullah...
Orta Gelir Tuzağından Kayıtdışılığı Önleyerek Kurtulabiliriz (4)
İşte, sermaye üretme sorusunun cevabı burada yatmaktadır. Yoksul ülkeler; büyük kaynaklara kusurlu bir biçimde sahip oldukları için gerekli kalkınma hamlelerini yapamamaktadırlar. Çünkü evler ve işyerleri, tapulu olmayan araziler üzerinde...
Orta Gelir Tuzağından Kayıtdışılığı Önleyerek Kurtulabiliriz (3)
Zira Batı ile dünyanın diğer ülkeleri arasındaki farklılığı sadece kültür ve zekâ seviyesi ile açıklamak ırkçı ve ötekileştirici bir yaklaşımdır. Hatta bazı Batılı ülkelerde yeniden ortaya çıkan radikal milliyetçi çıkışlar...
Orta Gelir Tuzağından Kayıtdışılığı Önleyerek Kurtulabiliriz (2)
Berlin Duvarının yıkılması ile birlikte kapitalizm ile komünizm arasında bir yüzyıldan fazla devam eden siyasi rekabetin sonu gelmiş en sonunda komünist bir devlet olan Çin dahi kapitalizmin acımasız tüketim çarklarına boyun eğmiştir. Eski...
Orta Gelir Tuzağından Kayıtdışılığı Önleyerek Kurtulabiliriz (1)
Türkiye'nin ve gelişmekte olan ülkelerin en ciddi problemlerinden bir tanesi kişi başına yıllık gelirin 10 bin dolar civarında saplanıp kalması ile ifade edilen 'Orta Gelir Tuzağıdır”. Ne yazık ki ekonomik veriler ülkemizin tam...
Türkiye’nin Silah Tedarik Anlaşmaları (2)
Hem ABD'nin uyguladığı ambargolar yerli sanayimizin ve özellikle de silah endüstrisinin gelişmesine büyük yarar sağlamıştır. Parasını ödediğimiz F-35'leri vermemekle kaybedeceğimiz bazı teknik ve teknolojik kayıplar olsa da bunu...
Türkiye’nin Silah Tedarik Anlaşmaları (1)
Türkiye, silah alımı konusunda ABD ve Rusya tarafından devamlı olarak sıkıştırılıyor. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık misali dış politikada zor günler geçiriyoruz. İşte bu zor durumda devlet yöneticilerine bazı gerçekleri...
Tüketim ve İsraf Ekonomisi (3)
Doğu'nun önemli şair ve ediplerinden olan Şeyh Sadi-i Şirazi'nin dediği gibi 'İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele...
Tüketim ve İsraf Ekonomisi (2)
Bilhassa 'din duygusunun daha fazla hâkim olduğu Doğu'da” geri kalmışlığa, cehalete ve her çeşit bölünmüşlüğe karşı kurtuluş çaresi, dindir. Çünkü din 'muhabbet ile ittihadı, marifet ile imtizac-ı efkârı, uhuvvet...
Tüketim ve İsraf Ekonomisi (1)
İsrafa alışan idareci ve memurların çok olduğu, tüketimin arttığı, üretimin azaldığı, herkesin gözünü devlet kapısına diktiği bir ülke elbette fakir düşer. Eğer içine düştüğümüz 'orta gelir tuzağından” bir an önce...
Necip Fazıl Kısakürek.. (2)
Kitabın 27. Sayfasında Necip Fazıl'ın Bediüzzaman ile ilgili olarak söylediği ve son derece dikkat edilmesini istediği bölüm şu şekildedir: 'Belki hayatta kalamam… Bütün varlığım, vatan, millet ve gençlik için… Ölürsem,...
Necip Fazıl Kısakürek.. (1)
Bu vatanda yetişen insanlar içinde en değerli şahsiyetlerden birisi Necip Fazıl Kısakürek'tir. Bu zat; dinimizin ve vatanımızın selameti için çile çekmiş bahtiyar insanların en önemlilerindendir. Necip Fazıl Kısakürek, Bediüzzaman...
İnsanlar Tarağın Dişleri Gibi Eşit Olamazlar (2)
Yine sorarlar: 'Bu hürmet ve makam ve teveccüh, vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Sen vazifesiz bir adamsın; vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin!” Cevabında: 'Eğer insan yalnız bir cesedden...
İnsanlar Tarağın Dişleri Gibi Eşit Olamazlar (1)
Sınıfsız toplum veya tam eşitlik, Marksizm'in kurucusu Karl Marks tarafından çok kullanılmış adeta bir doktrin haline getirilmiştir. Fakat insanın doğası gereği bu mümkün değildir. Eşitlik ancak hukuk önünde olabilir. Aksi takdirde...
Kamu Denetçiliği Kurumu 28 Şubat Mağdurlarının Yaralarını Sarıyor! (2)
Bu hayasızca uygulama ile eşleri başörtülü olan 10 bine yakın asker tasfiye edildi. 27 Mayıs 1960 Darbesinde 6000 subay atılmıştı. Fakat 28 Şubatçılar daha acımasızdı. Askeri okullarda başlayıp sonuçta istifaya zorlanarak türlü türlü...
Kamu Denetçiliği Kurumu 28 Şubat Mağdurlarının Yaralarını Sarıyor! (1)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu, çok önemli bir karara imza atarak 28 Şubat 1997 yılında dindar insanlara yapılan zulme karşı hükümete bir tavsiye kararı aldı. Ombudsmanlık kurumunun 19 Nisan 2019 tarihinde aldığı...
Ramazan ayında çok kur’an okunmalıdır! (2)
Allah'ın huzurunda insanların yaptığı ibadetlerde adeta bir resmi geçit ve bayram gibidir. O halde yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani ihtiyaçlarına ve boş işlere girmemek için oruçla mükellef olduğunu herkes anlayabilir. İşte insanlar...
Ramazan ayında çok kur’an okunmalıdır! (1)
Kur'an-ı Hakîm, Ramazan ayında nüzul etmiş, indirilmiştir. Bu semavî hitabı, güzelce karşılamak için bazı güzel davranışları göstermek gerekir. İşte bizde bu mübarek ayda Kuran okumanın öneminden bahsetmeye çalışacağız. Müslümanlar,...
Endülüs Yolculuğu(2)
Perşembe günü konferans mevkiine ve kalacağım yere gitmem gerekiyordu. Sunum günü Cuma olmasına rağmen giderek konferans organizatörleri ile tanışmak gerekiyordu. Şehrin kuzeyinde yer alan ve Üniversite içinde yer alan öğrenci evi denilebilecek...
Endülüs Yolculuğu(1)
Yıldız Üniversitesinin öncülük etmiş olduğu bir uluslararası derneğin konferansında sunum yapmak üzere Madrid'e gittim. Yaklaşık bir hafta süre kaldığım bu Endülüs memleketinde yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum. Uçağımız...
Gerçek Halaskarımız Kimdir?
1922 Yılında küçücük Yunanistan'a karşı kazandığımız savaş zaferi o kadar çok abartılmıştırki bu durumu şanlı bir geçmişi ve kahramanlıklar ile dolu Türk tarihine karşı işlenmiş bir cinayet olarak görüyorum. Öyle ki yunanistan...
Gerçek Halaskarımız Kimdir?
1922 Yılında küçücük Yunanistan'a karşı kazandığımız savaş zaferi o kadar çok abartılmıştırki bu durumu şanlı bir geçmişi ve kahramanlıklar ile dolu Türk tarihine karşı işlenmiş bir cinayet olarak görüyorum. Öyle ki yunanistan...